Zmiany w Zarządzie PlasticsEurope Polska

Na dorocznym spotkaniu Rady Fundacji PlasticsEurope Polska w marcu br. ogłoszone zostały zmiany w zarządzie Fundacji. Stanowisko prezes Fundacji objęła Helena Huovinen, Dyrektor Marketingu, Sprzedaży i Łańcucha Dostaw Basell Orlen PolyOlefins, członek zarządu BOP oraz Prezes Zarządu BOPS (Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.). Helena Huovinen zastąpiła na stanowisku Dicka Stolwijka pełniącego funkcję prezesa PlasticsEurope Polska przez ostatnie 6 lat, który powrócił do macierzystej firmy LyondellBasell w Roterdamie.

Na nowoutworzone stanowisko wiceprezesa Fundacji PlasticsEurope Polska powołana została Małgorzata Malec, Dyrektor Biura Sprzedaży Jednostki Biznesowej Tworzywa, Grupa Azoty (Tarnów). W skład Zarządu Fundacji wchodzą także Marcin Bereza (Dow Polska Sp. z o.o.), Sławomir Galas (BASF Polska Sp. z o.o.) oraz Jerzy Pawlicki (Borealis Polska Sp. z o.o.).
Prace Fundacji nadzoruje Rada Fundacji PlasticsEurope Polska, która obraduje dwa razy do roku, zatwierdzając m.in. sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Fundacji. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Piotr Kwiecień (Sabic Poland Sp. z o.o.), a zastępcą Marek Urbańczyk (Albis Polska Sp. z o.o.).

  •  
  •  
  •