Światowa Rada Przemysłu Tworzyw rozpoczyna działalność

W Szanghaju odbyło się pierwsze spotkanie Światowej Rady Przemysłu Tworzyw Sztucznych, utworzonej w październiku 2013 r. Podczas spotkania uzgodniono zasady członkostwa, zarządzania oraz priorytety nowej organizacji. Uczestnicy zgodzili się, że Rada stanowić będzie dla światowych producentów tworzyw sztucznych platformę do dyskusji nad sposobami wspólnych działań, które przyniosą w przyszłości korzyści zarówno dla przemysłu, jak i całego społeczeństwa. Światową Radę Przemysłu Tworzyw Sztucznych będzie tworzyć Zgromadzenie Ogólne złożone z przedstawicieli wysokiego szczebla kadry zarządzającej producentów i compounderów tworzyw sztucznych, a rolę wykonawczą będzie pełnił – poprzez przedstawicieli regionalnych – Komitet Wykonawczy.

W ubiegłym roku blisko 50. wiodących przedstawicieli przemysłu z całego świata – Chin, Korei, Japonii, Indii, Tajlandii, Bliskiego Wschodu, Północnej i Południowej Ameryki oraz Europy, spotkali się podczas Targów K 2013, aby przedyskutować utworzenie nowej światowej organizacji przemysłu tworzyw sztucznych. Powołano Komitet Wykonawczy, którego zadaniem było opracowanie priorytetów i wytycznych, które ułatwią jednolite podejście w zakresie globalnych możliwości oraz zagadnień problemowych, istotnych dla całego przemysłu tworzyw sztucznych.

„Bardzo się cieszę, że Komitet Wykonawczy rozpoczął prace. Szczególnie chciałbym podziękować naszym gospodarzom z Chińskiej Federacji Przemysłu Chemicznego i Petrochemicznego” – powiedział Patrick Thomas, CEO firmy Bayer MaterialScience, pełniący funkcję tymczasowego Przewodniczącego Światowej Rady Przemysłu Tworzyw Sztucznych.
Zaproszenia do udziału pierwszym oficjalnym Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Przemysłu Tworzyw Sztucznych, które odbędzie się w czwartym kwartale 2014, zostaną rozesłane do przedstawicieli światowej branży tworzyw w miesiącach letnich.

  •  
  •  
  •