Recykling Rejs 2014 -– wolny wybór dla środowiska

Recykling Rejs 2014 – wolny wybór dla środowiska
Akcja „Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne”, którą Fundacja PlasticsEurope Polska już po raz czwarty organizuje wspólnie z podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim w tym roku ma charakter szczególny. Ta proekologiczna inicjatywa promująca nieśmiecenie i właściwe sposoby zagospodarowania odpadów po raz pierwszy opuszcza Polskę – 1000 km trasa spływu kajakowego rozpoczyna się na Wiśle w Warszawie 27 czerwca, a zakończy za Berlinem na jeziorze Betzsee 12 lipca podczas mistrzostw Europy w sprintach kajakarskich w Brandenburgu nad Havelą. Dzięki współpracy z niemieckim oddziałem stowarzyszenia PlasticsEurope będziemy mieli tam możliwość przedstawić nasz projekt i podzielić się wrażeniami z wyprawy.
Główna idea spływu to przede wszystkim spotkania informacyjne na kolejnych etapach trasy z mediami i lokalnymi społecznościami, a ich tematem jest wspólna troska o czystość rzeki i nabrzeża. Tegoroczna trasa obejmuje Wisłę, Brdę, Noteć, Wartę, Odrę i Hawelę, a spotkania w Polsce zaplanowano m.in. w Warszawie, Płocku, Włocławku, Toruniu, Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim. Swoistej symboliki tegorocznej wyprawie nadaje fakt, że została zaliczona ona do imprez roku obchodów 25–lecia wolności Polski, a przesłanie edukacyjne akcji: niezaśmiecanie środowiska i promocja właściwego zagospodarowania odpadów zostało wsparte patronatem Prezydenta RP.
„Symbolika tegorocznej akcji jest wielowymiarowa. Przesłanie ekologiczne, które promujemy od lat: « Odpady tworzyw to surowiec wtórny, którego wartość można odzyskać w różnego typu procesach recyklingu i odzysku energetycznego, dlatego nie powinny trafiać na składowiska,  a tym bardziej do środowiska » w połączeniu z obchodami 25 lat wolności składa się na ogólne hasło tegorocznego rejsu, które brzmi « Wolność wyboru to także twój wybór dla środowiska i twoja odpowiedzialność za środowisko, w którym żyjesz »” mówi Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska, dodając: „Pierwszym krokiem w tym wyborze zawsze będzie nieśmiecenie i właściwe podstępowanie z wartościowymi odpadami. I tak jak odpady nie widzą granic przemieszczając się w środowisku wodnym na bardzo duże odległości, tak i ekologia i dbałość o środowisko tych granic mieć nie powinna. Poprzez promowanie i wspieranie działań, dzięki którym tworzywa sztuczne nie trafią na wysypisko lub do środowiska, każdy może mieć udział w rozwiązaniu problemu zaśmiecania środowiska morskiego”.
Zanieczyszczenie środowiska mórz i oceanów jest widoczne, ale zmierzenie jego skali to zadanie niezmiernie trudne. Ponadto, to co widać gołym okiem - odpady wyrzucone na plaże (szacowane na ok. 15% wszystkich odpadów), bądź odpady lżejsze od wody i pływające po powierzchni wody (kolejne 15%) – to tylko niewielka część zanieczyszczeń trafiających do mórz. Ok. 70% zanieczyszczeń stałych osadza się na dnie i ewentualnie przemieszcza się wskutek działania podwodnych prądów. Na odpady widoczne (pływające i wyrzucone na plaże) składają się różne materiały, od niedopałków papierosów, poprzez porzucone opakowania z tworzyw sztucznych, ale i puszki metalowe i opakowania szklane, aż po odpady pochodzące z rybołówstwa.
Ocenia się, że ponad 80% zanieczyszczeń w środowisku morskim ma swoje źródło na lądzie, będąc skutkiem nieefektywnej gospodarki odpadowej. Stopień zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych jest różny w różnych krajach europejskich. W krajach o dobrze rozwiniętej gospodarce odpadami stopień odzysku odpadów tworzyw sztucznych wynosi prawie 100%,
co oznacza, że odpady te praktycznie w ogóle nie są utylizowane przez składowanie. Średnia europejska dla recyklingu tych odpadów wynosi 26%, dla odzysku energii 36%, a dla składowania 38%. Polska znajduje się znacznie poniżej tej średniej - w dalszym ciągu podstawowym sposobem zagospodarowywania odpadów tworzyw sztucznych w naszym kraju jest składowanie. Wg najnowszych dostępnych danych (2012 r.) z ogólnie wytworzonej ilości 1483 tys. ton odpadów tworzyw sztucznych na wysypiska trafiło 59%, recyklingowi poddano 24% a odzyskowi energii, który osiągany jest głównie poprzez wykorzystanie odpadów tworzyw do produkcji paliw alternatywnych - tylko 17%.
Organizacje przemysłu tworzyw sztucznych z całego świata podejmują wysiłki dla lepszego zrozumienia skali zanieczyszczenia środowiska wodnego przez odpady plastikowe, a także ich rzeczywistego wpływu na ekosystem. W tym zakresie prowadzą lub współfinansują badania naukowe i wdrażają projekty informacyjne i edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców o konieczności prawidłowego obchodzenia się z odpadami.

Akcja „Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne” organizowana przez Fundację PlasticsEurope Polska to jeden ze 185 projektów prowadzonych aktualnie na całym świecie w ramach tej inicjatywy światowego przemysłu tworzyw sztucznych (www.marinelittersolutions.eu).

Codzienna relacja z wyprawy i bieżące informacje: www.recykling-rejs.pl

Czy wiesz, że
  • Rocznie na świecie zużywanych jest 16 bln jednorazowych strzykawek plastikowych
  •  
  •  
  •