Reakcja przemysłu na porozumienie ws. plastikowych torebek na zakupy

Europejski przemysł tworzyw sztucznych zaniepokojony możliwymi negatywnymi skutkami dla rynku wewnętrznego UE

PlasticsEurope wyraża zaniepokojenie wynikami porozumienia pomiędzy Państwami Członkowskimi i negocjatorami ze strony Parlamentu Europejskiego ws. propozycji nowego ustawodawstwa dotyczącego plastikowych torebek na zakupy. Przemysł tworzyw sztucznych popiera wprowadzenie obowiązkowej opłaty za wszelkiego typu torebki na zakupy, niezależnie od materiału z jakiego są wykonane i obawia się, że umożliwienie państwom członkowskim wprowadzania zakazu stosowania cienkich torebek plastikowych będzie precedensem, który doprowadzi do niespójności krajowych regulacji także w zakresie innych typów opakowań, i w efekcie stworzy przeszkody ro rozwoju rynku wewnętrznego UE.
"Możliwość wprowadzenia zakazu stosowania plastikowych torebek na zakupy stoi w sprzeczności z główną zasadą Dyrektywy Opakowaniowej - nieutrudniania wprowadzania do obrotu opakowań w krajach członkowskich. Budzi to poważne zaniepokojenie, ponieważ zakaz ten otwiera krajom członkowskim możliwości zakazania nie tylko plastikowych torebek na zakupy, ale także innych typów opakowań. Takie niespójne polityczne ramy działania będą przyzwoleniem dla Państwa Członkowskich do wprowadzania niespójnego prawa w zakresie opakowań, co nie tylko spowolni inwestycje i innowacje, ale także stworzy w Europie bariery w wymianie handlowej” powiedział Karl-H. Foerster, Dyrektor Zarządzający PlasticsEurope.
Jednocześnie europejski przemysł tworzyw sztucznych wprowadzenie obowiązkowej opłaty lub podatku za udostępnianie wszelkiego rodzaju toreb na zakupy, niezależnie z jakiego materiału są wykonane, ponieważ pomoże to podnieść ekologiczną świadomość konsumencką i efektywnie zapobiegnie śmieceniu. „Obowiązkowa opłata to najlepszy sposób i sprawdzone narzędzie do zmniejszenia nadmiernego zużywania przez konsumentów lekkich toreb foliowych” mówi Foerster, dodając „Wszyscy powinni wreszcie zdać sobie sprawę, że tworzywa sztuczne są zbyt cenne, by je wyrzucać. Opłata za torebki pozwoli uzmysłowić konsumentom, że tworzywo zużyte do produkcji plastikowej torby ma konkretna wartość.”
Ponieważ plastikowe torebki na zakupy są traktowane jako opakowanie zgodnie z Dyrektywa Opakowaniową, to jednak wg PlasticsEurope powinny być one traktowane inaczej niż pozostałe opakowania, ponieważ są one „opakowaniem” w żaden sposób niezwiązanym z pakowanym produktem.
PlasticsEurope wspiera uregulowanie na drodze prawnej stosowania w Europie tzw. „oxo degradowalnych” tworzyw sztucznych do produkcji opakowań, ponieważ niezależne badania pokazały, że proces fragmentacji takich toreb bardzo często jest niezupełny oraz że substancje używane do przyśpieszenia defragmentacji folii mają szkodliwy wpływ na procesy recyklingu. Przewidywany przegląd dyrektywy Opakowaniowej daje możliwość prawnego uregulowania stosowania tego typu produktów.

Czy wiesz, że
  • Zwiększenie bezpieczństwa współczesnych samochodów to jedno z najważniejszych osiągnięć, które zawdzięczamy tworzywom sztucznym.
  •  
  •  
  •