PlasticsEurope opublikowało podsumowanie konferencji Safety of Plastics

Wymiana informacji. Wiedza. Zaangażowanie: Budowanie zaufania

PlasticsEurope opublikowało raport podsumowujący konferencję „Safety of Plastics: Let’s Talk about it” (Bezpieczeństwo stosowania tworzyw sztucznych - porozmawiajmy o tym), która odbyła się w Brukseli w dniach 5-6 listopada ubiegłego roku. Podczas dwudniowej debaty, zorganizowanej przez europejski przemysł tworzyw sztucznych, blisko 200 przedstawicieli świata przemysłu, nauki, organizacji społecznych i polityki dyskutowało nad kwestiami bezpieczeństwa stosowania tworzyw sztucznych, roli badań i dowodów naukowych w stanowieniu prawa, stosowania w UE prawodawstwa dotyczącego ryzyka, a także wyzwaniem, jakie stanowi dla przemysłu właściwe komunikowanie.

Karl-H. Foerster, Dyrektor Wykonawczy PlasticsEurope, podkreślił znaczenie konstruktywnego dialogu: „Naszym celem było stworzenie platformy dyskusyjnej, na której będzie można prezentować różne punkty widzenia. Różnorodność tych poglądów uwidoczniła się w kontrowersyjnych ale zarazem konstruktywnych dyskusjach. Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest dyskusja z różnymi stronami i wspólne działania w poszukiwaniu rozwiązań, które przyniosą społeczeństwu największe korzyści.”

W Raporcie podsumowującym podkreślono konieczność właściwego i przejrzystego komunikowania ze strony przemysłu, które ułatwi budowanie zaufania, a także potrzebę otwartości i współpracy wszystkich stron w celu osiągnięcia konsensu. Zaakcentowano również kwestię pogodzenia zasady stosowania prawodawstwa dotyczącego ryzyka, przy jednoczesnym utrzymaniu innowacyjności i konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Zobacz Raport podsumowujący (w j. angielskim) 

Więcej informacji na temat konferencji

  •  
  •  
  •