Manifest przemysłu w sprawie konkurencyjności Europy


Przemysł tworzyw sztucznych wzywa do wspólnych działań na rzecz zapewnienia trwałego wzrostu w Europie

Stowarzyszenie PlasticsEurope wspólnie z EuPC ogłosiło "Manifest w sprawie konkurencyjności przemysłu tworzyw sztucznych w Europie” wzywający unijne kręgi ustawodawcze do wspólnych wysiłków mających na celu utrzymanie silnej pozycji przemysłu tworzyw sztucznych na tle gospodarki światowej.

Przemysł tworzyw sztucznych to jedna z kluczowych branż gospodarki UE, z nadwyżką w eksporcie na poziomie 18 mld euro. To także jeden z pięciu najbardziej innowacyjnych sektorów w UE, z którego pochodzi aż 4% wszystkich zgłoszeń patentowych w latach 2003-2012. Rozwój tej branży pociąga za sobą także rozwój innych działów gospodarki. Jak wynika z najnowszego raportu/analizy European House Ambrosetti mnożnik wartości dodanej GDP (PKB) na przykładzie Włoch wynosi 2,38 co oznacza, że każde 100 euro w łańcuchu wartości przemysłu tworzyw generuje 238 euro w całej gospodarce, a każde nowe miejsce pracy w sektorze tworzyw sztucznych generuje 3 nowe miejsca pracy w innych sektorach.
"Przemysł tworzyw sztucznych to bardzo ważna część gospodarki, która umożliwi osiągnięcie europejskich celów gospodarki o obiegu zamkniętym ( „circular economy”)  oraz Europy efektywnie wykorzystującej zasoby. Potrzebna jest długoterminowa strategia reindustrializacji Europy, w której przemysł tworzyw sztucznych będzie włączony jako kluczowy partner zapewniający innowacje i skuteczny zwrot w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i wydajnie wykorzystującej zasoby.” – powiedział Patrick Thomas, Prezes PlasticsEurope i CEO firmy Bayer MaterialScience.

Michael Kundel, Prezes EuPC i CEO firmy Renolit w uzupełnieniu powiedział "Przemysł tworzyw sztucznych w Europie zatrudnia ponad 1,4 mln ludzi w ponad 62 tys. firm i generuje obroty przekraczające 300 mld euro rocznie. Wsparcie ze strony europejskich ustawodawców ma decydujące znaczenie dla utrzymania wzrostu branży, możliwości tworzenia nowych miejsc pracy o dużej wartości i zwiększenia wkładu naszego przemysłu w podnoszenie zasobności mieszkańców Europy.”

Ogłoszenie manifestu odbyło się na konferencji prasowej zorganizowanej podczas forum przemysłu PolyTalk 2014, które w tym roku odbywa się pod hasłem „An Industrial Renaissance in Europe…Let’s make it happen” i które gromadzi menedżerów najwyższego szczebla reprezentujących europejski przemysł tworzyw sztucznych i inne sektory przemysłu, a także przedstawicieli najwyższych władz europejskich i   ekspertów. Osią wszystkich dyskusji tegorocznego spotkania jest oczekiwana reindustrializacja Europy oraz możliwe ścieżki i scenariusze wiodące do tego celu. Politycy i przedstawiciele instytucji europejskich włącznie z ekspertami ekonomicznymi, we wspólnej dyskusji z liderami przemysłu tworzyw sztucznych spróbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób cały przemysł europejski, w tym przemysł tworzyw sztucznych, może przyczynić się do realizacji strategii reindustrializacji i do wzrostu udziału przemysłu w unijnym GDP z 15 do 20% w roku 2020.

Czy wiesz, że
  • W porównaniu z materiałami alternatywnymi części z tworzyw są łatwiejsze w instalowaniu
  •  
  •  
  •