Konferencja nt.bezpiecznego stosowania tworzyw sztucznych w Berlinie

Dialog przemysłu tworzyw oraz nauki i władz

Tworzywa sztuczne są jednym z najlepiej przebadanych i bezpiecznych współczesnych materiałów. Jednak w społeczeństwie wciąż obecne są pytania i obawy związane z bezpieczeństwem stosowania tworzyw. W odpowiedzi na te pytania PlasticsEurope organizuje w Berlinie w dniach 20-21 października konferencję „Science Driving Consumer Protection: How Plastics Deliver”.

Podczas dwudniowej konferencji będzie kontynuuwana szeroka dyskusja na temat bezpiecznego stosowania tworzyw sztucznych przez konsumentów w codziennym życiu w aspektach: opakowań, kontaktu z żywnością, wodą pitną, jakości powietrza w pomieszczeniach. Do uczestnictwa zaproszone zostało szerokie grono interesariuszy: przemysłu, społeczności naukowej, polityków i organizacji społecznych. Swój udział potwierdzili już m. in.

 • Dr Roland Franz, Fraunhofer Institut Freising
 • Dr Mark Lohmann, Bundesamt für Risikobewertung
 • DI Johannes Mertl, OFI Österreich
 • Dr Chris Howick, Ineos Vinyls  

  Konferencja będzie okazją do zapoznania się z aktualnym stanem badań i dyskusji w zakresie ochrony konsumenta oraz do aktywnego uczestnictwa całej branży tworzyw oraz branży powiązanych poprzez wymianę doświadczeń podczas dyskusji panelowych i kuluarowych. Organizując konferencję przemysł tworzyw podkreśla znaczenie pełnej przejrzystości oraz opierania się na dowodach naukowych w celu zapewnienia właściwej ochrony konsumentów.

 • Czy wiesz, że
  • W porównaniu z materiałami alternatywnymi części z tworzyw są łatwiejsze w instalowaniu
  •  
  •  
  •