Głosowanie w Parlamencie Europejskim dotyczące foliówek: Kronika zapowiedzianego końca?

PlasticsEurope wraz ze stowarzyszeniem Europen i innymi organizacjami przemysłowymi wyrażają głębokie zaniepokojenie wynikiem głosowania w dniu 16 kwietnia nad wprowadzeniem zakazu stosowania cienkich torem foliowych na zakupy. Organizacje przemysłowe obawiają się, że decyzja ta osłabi jedno z największych osiągnięć UE, tj. wspólny rynek.

"Zakaz stosowania foliówek nie jest rozwiązaniem problemu ich nieodpowiedzialnego wyrzucania. Plany Parlamentu zmierzają do sytuacji, w której w jednych krajach torebki będą zakazane, a w innych dozwolone. Taka niespójność zasad jest niezgodna z obowiązującym prawem i zaburzy swobodny przepływ towarów w Europie: czy to oznaczać będzie koniec tego sukcesu?” zadaje pytanie Karl-H. Foerster, Dyrektor Zarządzający PlasticsEurope, wyjaśniając dodatkowo „Dla efektywnej ochrony środowiska znacznie bardziej korzystna jest skuteczna implementacja już istniejącego unijnego prawa odpadowego, szczególnie
w krajach, gdzie gospodarka odpadami jest niewłaściwa.”

PlasticsEurope krytycznie ocenia także propozycję włączenia do dyrektywy zastrzeżeń odnoszących się do substancji typu CMR oraz Endocrine Disruptors. ”Substancje chemiczne są ujęte w już obowiązującym prawodawstwie, takim jak rozporządzenie REACH czy prawodawstwo dotyczące wyrobów do kontaktu z żywnością. Bezpieczeństwo konsumenta wymaga jasnych i spójnych zasad” mówi Foerster. Zatem PlasticsEurope wzywa decydentów  w Parlamencie i Komisji Europejskiej do opierania się w procesie decyzyjnym na istniejącym już prawodawstwie, zamiast tworzenia nowych regulacji.

  •  
  •  
  •