Finał akcji Recykling Rejs 2014

Finał akcji Recykling Rejs 2014

Zakończyła się akcja „Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne” – wspólna proekologiczna inicjatywa podróżnika Dominika Dobrowolskiego i Fundacji PlasticsEurope Polska promująca nieśmiecenie w środowisku wodnym i właściwe sposoby zagospodarowania odpadów. W sobotę 12 lipca Dominik Dobrowolski wpłynął rzeką Hawelą na jezioro Betzsee, gdzie podczas międzynarodowych mistrzostw Europy w sprintach kajakarskich nastąpiło uroczyste zakończenie akcji Recykling Rejs 2014. Kajakarza ekologa oficjalnie powitał Thomas Konietzko, Prezes Niemieckiego Związku Kajakowego (organizator mistrzostw), a towarzyszyli mu Józef Bejnarowicz Prezes Polskiego Związku Kajakowego oraz Kazimierz Borkowski, Dyrektor PlasticsEurope Polska, i Sven Weihe, reprezentujący PlasticsEurope Deutschland. Dominik Dobrowolski w krótkim wywiadzie przedstawił zgromadzonej na zawodach międzynarodowej publiczności ten proekologiczny projekt, który organizowany jest w Polsce już po raz czwarty, a który po raz pierwszy przekroczył granicę kraju. Dzieląc się wrażeniami z wyprawy, podkreślił jak ważne jest nieśmiecenie w środowisku wodnym, aby śmieci z rzek i jezior przemieszczając się przez granice nie trafiały do morza, a stwierdzenie to spotkało się z dużym aplauzem obecnych.  
Główna idea spływu to przede wszystkim spotkania informacyjne na kolejnych etapach trasy
z mediami i lokalnymi społecznościami, a ich tematem jest wspólna troska o czystość rzek
i nabrzeży. Na tegorocznej trasie, obejmującej Wisłę, Brdę, Noteć, Wartę, Odrę i Hawelę odbyły się spotkania w Warszawie, Włocławku, Toruniu, Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim. Wyprawa zaliczona została do imprez Roku Obchodów 25–lecia wolności Polski, a przesłanie edukacyjne akcji: „niezaśmiecanie środowiska i promocja właściwego zagospodarowania odpadów” zostało wsparte patronatem Prezydenta RP.
Tegoroczna akcja Recykling Rejs to jeden z ponad 180 programów prowadzonych na całym świecie w ramach Globalnego Planu Działań ws. śmieci w środowisku morskim. Ta inicjatywa światowego przemysłu tworzyw sztucznych pod nazwą „Wspólna Deklaracja w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego”, zapoczątkowana w 2011 podczas 5 Międzynarodowej Konferencji na temat zaśmiecenia mórz (5. International Marine Debris Conference) rozwija się  dynamicznie i jest obecnie wspierana przez 60 organizacji i stowarzyszeń branży tworzyw sztucznych w 34 krajach.
„Zaśmiecenie środowiska morskiego to poważne środowiskowe wyzwanie, a walka z tym zjawiskiem to jeden z priorytetów dla europejskiej branży tworzyw sztucznych i jej partnerów globalnych. Deklaracja z roku 2011 to publiczne zobowiązanie się przemysłu tworzyw sztucznych do globalnego podejścia w kwestii odpadów tworzyw sztucznych w środowisku morskim, mówi Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska, dodając Organizacje przemysłu tworzyw sztucznych z całego świata podejmują wysiłki dla lepszego zrozumienia skali zanieczyszczenia środowiska wodnego przez odpady plastikowe, a także oceny ich rzeczywistego wpływu na ekosystem. W tym zakresie prowadzą lub współfinansują badania naukowe i wdrażają projekty informacyjne i edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców o konieczności nieśmiecenia i prawidłowego obchodzenia się z odpadami.
W ramach Deklaracji co roku publikowane jest podsumowanie aktualnych działań w zakresie przeciwdziałania zaśmiecaniu środowiska morskiego, a raporty (aktualny na stronie www www.marinelittersolutions.com), uwzględniają działania w tak ważnych dziedzinach, jak edukacja, badania naukowe, porządek publiczny, dzielenie się najlepszymi praktykami czy recykling i odzysk odpadów tworzyw sztucznych, które to obszary są kluczowe do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i kształtowania społeczeństwa efektywnie wykorzystującego zasoby.
Od roku 2013 Wspólna Deklaracja włączona została do Partnerstwa ONZ ws. śmieci w środowisku morskim (United Nations Environment Programme’s Global Partnership on Marine Litter).

Relacja z wyprawy i bieżące informacje: www.recykling-rejs.pl
Więcej na temat śmieci w środowisku morksim na www.marinelittersolutions.eu oraz www.marinelittersolutions.com

Czy wiesz, że
  • W porównaniu z materiałami alternatywnymi części z tworzyw są łatwiejsze w instalowaniu
  •  
  •  
  •