Budowanie europejskiej strategii postępowania z odpadami tworzyw

PlasticsEurope z zadowoleniem przyjęło wyniki głosowania Parlamentu Europejskiego nad raportem "Europejska Strategia ws Odpadów Tworzyw w Środowisku”. Ta inicjatywa Parlamentu Europejskiego może pomóc w rozwiązaniu problemu nieodpowiedzialnego traktowania odpadów. Raport Parlamentu Europejskiego pozytywnie wpisuje się w inicjatywę europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych „Zero odpadów tworzyw na wysypiskach do roku 2020”, ogłoszoną w 2010 r.

Odnosząc się do raportu parlamentu, Karl-H. Foerster, Dyrektor Wykonawczy PlasticsEurope, podkreślił jak ważne jest uznanie odpadów tworzyw za wartościowe zasoby. „Tworzywa są zbyt cennym surowcem, by marnowały się na wysypiskach i dlatego apelujemy o takie wzmocnienie legislacji UE, które doprowadzi do całkowitego zaniechania składowania na wysypiskach odpadów wysokokalorycznych i nadających się do recyklingu” - powiedział.

PlasticsEurope wspiera działania prowadzące do zwiększenia zbiórki odpadów, co jest podstawą osiągnięcia wyższych wskaźników odzysku. W odniesieniu do odzysku energii, PlasticsEurope stoi na stanowisku, że powinna być to opcja preferowana w stosunku do składowania na wysypisku, szczególnie w przypadkach, gdy recykling materiałowy jest trudny. „Odzysk energii jako opcję komplementarną należy rozważyć szczególnie dla tych typów odpadów tworzyw, przeważnie niejednorodnych i zmieszanych, których na obecnym etapie zaawansowania technologii nie można poddać recyklingowi w sposób opłacalny i efektywny ekologicznie” – powiedział Karl-H. Foerster.

  •  
  •  
  •