Recy-Plast 2013 - Platforma dyskusyjna branży recyklingu tworzyw

W dniach 21-22 marca odbyły się w Serocku pierwsze warsztaty dyskusyjne branży recyklingu tworzyw sztucznych RECY-PLAST 2013 zorganizowane przez Fundację PlasticsEurope Polska we współpracy z firmą doradczą Genplast.

Nowotworzona platforma wymiany doświadczeń RECY-PLAST ma na celu cykliczną dyskusję aktualnego stanu sektora recyklingu i odzysku odpadów tworzyw sztucznych oraz wypracowanie ścieżek rozwoju tej branży w najbliższych latach.

W spotkaniu uczestniczyło ponad trzydziestu przedstawicieli firm zajmujących recyklingiem tworzyw sztucznych oraz przedsiębiorstw sektora odzysku energii z odpadów, a także innych podmiotów sektora gospodarki odpadami.

Tematyka spotkania obejmowała recykling jakościowy, otoczenie prawne branży recyklingu tworzyw sztucznych, nowoczesne technologie sortowania, źródła odpadów tworzyw sztucznych do recyklingu oraz technologie odzysku energii z tych odpadów. Zaprezentowane referaty posłużyły za podstawę bardzo ożywionych dyskusji panelowych, w których zgromadzeni uczestnicy wskazywali m.in. na konieczność konsekwentnego wdrażania i skutecznej egzekucji prawa odpadowego, wraz z mechanizmami sprzyjającymi odchodzeniu od składowania odpadów (np. wprowadzenie zakazu składowania odpadów wysokokalorycznych czy szybkie podnoszenie opłat za składowanie). Konieczne jest także uruchomienie efektywnych narzędzi finansowego wsparcia, jak to istnieje w innych krajach europejskich, które umożliwią pełen odzysk wartości odpadów tworzyw, zarówno poprzez recykling jaki odzysk energii z odpadów. System istniejący dzisiaj, tj. poprzez organizacje odzysku, w ocenie zgromadzonych w niewielkim stopniu spełnia założone funkcje.

Wspólne stanowisko końcowe zawierające m.in. powyższe wnioski skierowane zostało do Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki oraz do odpowiednich komisji Parlamentu RP.

Kolejne spotkanie platformy RECY-PLAST odbędzie się na jesieni br., gdzie dyskutowane będą sposoby zorganizowania się branży, aby jej głos stał się bardziej słyszalny.

 

Czy wiesz, że
  • Recykling 1 kg tworzywa sztucznego pochłania o 90% mniej energii niż recykling 1 kg papieru
  •  
  •  
  •