Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce 2013

Ciągle duży potencjał rozwoju, pomimo spowolnienia gospodarczego

 

„Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce 2013” to temat przewodni spotkania prasowego zorganizowanego przez PlasticsEurope Polska i mającego na celu prezentację najnowszych danych na temat przemysłu tworzyw sztucznych w Polsce na tle Europy.

Producenci tworzyw sztucznych w Polsce produkujący surowce do przetwórstwa to zarówno duże krajowe firmy takie jak Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Grupa Azoty, Anwil SA, Synthos S.A., czy Organika Sarzyna S.A., jak i producenci różnego typu mieszanek i półproduktów na potrzeby konkretnych zastosowań. Wg szacunków PlasticsEurope to łącznie ponad 230 firm zatrudniających ponad 9000 pracowników. W sektorze przetwórstwa tworzyw sztucznych łączne zatrudnienie wynosi ponad 133 tys. osób w ponad 7400 firm, z czego przeważająca większość to małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające od kilku do kilkudziesięciu pracowników.

W ocenie branży rok 2012 dla sektora tworzyw nie był najlepszy, mimo że Polska wyróżnia się na tle krajów europejskich, jeśli chodzi o statystyki produkcji przemysłowej. W Europie w 2012 roku nastąpiło wyraźnie spowolnienie gospodarcze i spadek produkcji przemysłowej (średnio -2,1%),a w naszym kraju odnotowano w tym czasie wzrost o 1,9%.

Z uwagi na zmniejszony popyt głównych odbiorców, m.in. budownictwa, zużycie tworzyw pozostało na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego i wyniosło ok. 2,65 mln ton. Odpowiada to ok. 5,8% zużycia tworzyw w krajach EU27+2, co stawia Polskę na szóstym miejscu po Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Największe ilości tworzyw trafiły do przemysłu produkującego opakowania (32%) oraz do budownictwa (32%).

Perspektywy na rok 2013 również nie są zbyt optymistyczne, ponieważ spowolnienie gospodarcze w Europie (strefa euro) wpływa negatywnie na te sektory w Polsce, których sprzedaż produkcji ukierunkowana jest na eksport, jak np. przemysł samochodowy czy przemysł AGD. Z drugiej strony jednak, w połączeniu ze zjawiskiem „pogoni technologicznej” występującej w Polsce od kilkunastu lat, branża tworzyw sztucznych, jako branża predystynowana do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań materiałowych, ma w Polsce duży potencjał rozwoju (zużycie tworzyw na mieszkańca to ok. 65 kg, podczas gdy średnia unijna to ok. 90 kg, a w czołowych państwach zużycie przekracza 130 kg/osobę).

 

Mimo spowolnienia gospodarczego Polska wciąż znajduje się wśród krajów o potencjale wzrostu zapotrzebowania na tworzywa sztuczne, a krajowa produkcja nie zaspokaja popytu. Bilans handlu zagranicznego dla branży jest ujemny i wg szacunkowych danych za 2012 r. wyniósł blisko 2,7 mld euro”– mówi Kazimierz Borkowski, Dyrektor Zarządzający Fundacji PlasticsEurope Polska, dodając –„Oprócz surowca do przetwórstwa importujemy także wyroby z tworzyw sztucznych, choć w tym przypadku negatywny bilans zmniejszył się nieco w porównaniu do roku 2011 i nadwyżka importu wyniosła ponad 120 tys. t, co odpowiada wartościowo około 540 mln €".

Światowa produkcja tworzyw sztucznych od połowy ubiegłego wieku systematycznie się zwiększa, wzrastając z poziomu 1,5 mln ton w roku 1950 do blisko 288 mln ton w roku 2012. Na światowym rynku tworzyw zachodzą zmiany wpływające na konkurencyjność poszczególnych regionów.
Na rynku tworzyw sztucznych postępuje dominacja krajów azjatyckich (głównie Chin), w których odnotowuje się ponadprzeciętne wskaźniki wzrostu.
Trendy średnioterminowe wskazują, że następuje przeniesienie głównych rynków do Azji, w Europie zaś ich przesunięcie w kierunku Europy Centralnej i Wschodniej. W 2010 roku Europa straciła pozycję światowego lidera produkcji tworzyw sztucznych i nie wydaje się, aby miała szansę ją odzyskać. Wg szacunkowych danych za rok 2012 r. zapotrzebowanie europejskich przetwórców na tworzywa wyniosło 45,5 mln ton, co oznacza spadek o blisko 3,7% w stosunku do roku 2011.

Oprócz omówienia roli i znaczenia branży w gospodarce spotkanie było także okazją do podkreślenia jej wkładu w zrównoważony rozwój – dzięki wprowadzaniu innowacyjnych materiałów i rozwiązań technologicznych – oraz znaczeniu w efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych, oszczędności energii czy podwyższaniu jakości i bezpieczeństwa życia. „Innowacyjne polimery zrewolucjonizowały współczesny sposób życia i dostarczają rozwiązań, które nie byłyby możliwe jeszcze kilka lat temu” przekonywał Piotr Kwiecień, dyrektor Sabic Poland - pełniący również funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji PlasticsEurope Polska - omawiając zagadnienia związane z rolą innowacyjnych materiałów w rozwoju nowoczesnych technologii. „Sztuczna rogówka czy sztuczne ucho – zminiaturyzowany aparat umożliwiający słyszenie - to przykłady innowacyjnych zastosowań medycznych. Duży potencjał ma także rozwój nanotechnologii czy wykorzystanie polimerów przewodzących do produkcji mikroczipów.” - dodaje Piotr Kwiecień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że
  • Ponad 50% wszystkich artykułów medycznych na świecie jest zrobiona z tworzyw
  •  
  •  
  •