Europejskie sympozjum na temat zasady ostrożności

Europejskie sympozjum na temat zasady ostrożności

Administracja publiczna, stowarzyszenia przemysłowe oraz menedżerowie zajmujący się sprawami publicznymi z 28 krajów członkowskich UE spotkają się w dniach 14-15 listopada, aby omówić jedno z najważniejszych zagadnień przy tworzeniu prawa: zasadę przezorności. Wydarzenie to zorganizowane zostało wspólnie przez austriacki oddział PlasticsEurope oraz austriacki Umweltbundesamt – Agencję ds. Środowiska. Odbędzie się ono w Wiedniu, a językiem wykładowym będzie angielski.
Sympozjum w Wiedniu to nie tylko okazja do uzyskania informacji z pierwszej ręki, to także wiele możliwości dyskusji i bezpośrednich kontaktów z czołowymi przedstawicielami europejskich środowisk, zajmujących zagadnieniami ryzyka. Obecni na nim będą reprezentanci wielu zainteresowanych stron: przemysłu, administracji publicznej – lokalnej i europejskiej, zarówno z Brukseli, jak i z różnych państwa członkowskich oraz przedstawiciele nauki oraz organizacji pozarządowych.
Celem tego sympozjum nie jest dogłębna analiza faktów naukowych czy bezkompromisowa obrona swoich stanowisk, lecz określenie wspólnych zasad i wartości, podzielanych przez przemysł i ustawodawców.
Podstawowe trzy grupy zagadnień, które będą dyskutowane to:
1. Regulacje UE – źródło przewagi czy hamulec?
Czy nazbyt restrykcyjne prawo może być zachętą do rozwijania innowacyjności czy wręcz przeciwnie – przemysł zmuszony będzie do ponoszenia dodatkowych kosztów, które obniżą jego konkurencyjność na rynkach światowych? Jak eurodeputowani postrzegają obecną sytuację, a także jakie jest stanowisko OECD oraz przemysłu amerykańskiego?
2. Substancje zaburzające gospodarkę hormonalną – dyskusja nad nowymi koncepcjami naukowymi
Zagadnienia związane z substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną (Endocrine) budzą wiele kontrowersji i znajdują się w centrum zainteresowania zarówno mediów, jak i polityków. Niewiele jest dziedzin, w których naukowcy tak zasadniczo różnią się w swoich ocenach. W związku z tym przypadek Endocrine Disruptors to modelowy przykład do dyskusji, jak zastosować zasadę ostrożności jako metodologię rozsądnego zarządzania ryzykiem
3. Mapa drogowa SVHC – zarządzanie ryzykiem, sprawne poruszanie się po tej drodze
Rozporządzenie REACh będzie się rozwijało i zwiększało swój zakres. SVHC Roadmap 2020 przygotowana przez agencję ECHA zawiera wytyczne dla ustawodawców oraz dla przemysłu dotyczące tego, w jaki sposób radzić sobie z przyszłymi wyzwaniami, takimi jak pozostałości w wyrobach dawniej stosowanych dodatków czy zastrzeżenia dotyczące substancji nieklasyfikowanych jako CMR.
Wśród prelegentów sympozjum znajdą się:
• Bjorn Hansen, DG Environment, Head of Chemicals, Biocides and Nanomaterials
• Jack de Bruijn, ECHA, Director of Risk Management
• Hans Bruyninckx, EEA, the new Executive Director of the European Environment Agency
• Bob Diderich, OECD, Head of Division Environment, Health and Safety
• Jim Willis, Secretary General of the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions
• Marike Kolossa-Gehring, UBA, Toxicologist, Human Biomonitoring
• Jean Nicolas Ormsby, ANSES, Risk Assessment Department, Deputy Director
• Michael Taylor, SPI: The (US) Plastics Industry Trade Association
• Jörg Leichtfried, MEP, Monitoring Rapporteur for the negotiations on US/EU Free Trade Agreement in the EU parliament
Przemysł, produkujący substancje chemicze jak i tworzywa sztuczne reprezentowany będzie m.in. przez Cefic, PlasticsEurope, VinylPlus, ECPI, BASF oraz Bayer MaterialScience.
Moderowanie paneli dyskusyjnych powierzone zostało dziennikarzom z Chemical Watch – światowego portalu zajmującego się legislacją i zagadnieniami ryzyka.
W skrócie: sympozjum w Wiedniu dostarczy odpowiedzi na wszystkie ważne pytania pod ogólnym hasłem:
CO DLA KOGO JEST WAŻNE I DLACZEGO?
Nieodłączną częścią każdego sympozjum jest networking i tym razem będzie to coś więcej niż uroczysta kolacja w Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu.
Więcej szczegółów: program, rejestracja, zakwaterowanie na:
http://www.plasticseurope.org/plastics-and-the-precautionary-principle.aspx

Czy wiesz, że
  • Recykling 1 kg tworzywa sztucznego pochłania o 90% mniej energii niż recykling 1 kg papieru
  •  
  •  
  •