O bezrobociu młodych podczas wyjątkowej debaty w Parlamencie Europejskim

O bezrobociu młodych podczas wyjątkowej debaty w Parlamencie Europejskim

PlasticsEurope, stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych z radością informuje
o zorganizowaniu wyjątkowej debaty poświęconej bezrobociu wśród młodych ludzi, która odbędzie się w Parlamencie Europejskim 4 września 2013. W wydarzeniu wezmą udział wiodący przedstawiciele przemysłu i polityki, włączając Prezydenta Komisji Europejskiej José Maunela Barroso, a także zdolni młodzi ludzie z różnych krajów europejskich, którzy wspólnie dyskutować będą na ten temat, obecnie jeden z najważniejszych problemów społecznych.
Zaproszeni do udziału studenci, pochodzący z siedmiu różnych krajów europejskich, to finaliści kilku ubiegłych edycji Debat Parlamentu Młodzieży, organizowanych przez PlasticsEurope od 2007 roku. Wkrótce staną oni przed problemem znalezienia pierwszej pracy. W dyskusji rozważać będą jaka ich czeka przyszłość w Europie, co można zrobić od strony ustawodawstwa europejskiego i krajowego, a także jaka jest rola przemysłu w tworzeniu nowych miejsc pracy
i w zapewnieniu lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń.
Odnosząc się do tej inicjatywy Patrick Thomas, Prezes Zarządu (CEO) Bayer MaterialScience i Prezes PlasticsEurope powiedział: ”Stowarzyszenie PlasticsEurope jest głęboko zaangażowane w pracę z młodzieżą i dla młodzieży, prowadząc otwarty dialog na temat tego, jak zapewnić trwały rozwój dla następnych pokoleń. Przemysł szuka możliwości stworzenia takich warunków dla młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy w trudnych ekonomicznie czasach, aby można było ich zatrzymać tu - w Europie.”
Oprócz Prezydenta Barroso wśród znamienitych panelistów debaty znaleźli się: Gianni Pittella, eurodeputowany (S&D, Włochy) i pierwszy wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Alexander Alvaro, eurodeputowany (Alde, Niemcy), wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Katarína Neved’alová, eurodeputowana (S&D, Słowacja), Patrick Thomas, Prezes Zarządu CEO Bayer MaterialScience oraz Daniele Ferrari - CEO Versalis.
Debata organizowana jest przez PlasticsEurope w bliskiej współpracy z grupą EU40, skupiającą eurodeputowanych poniżej 40. roku życia. Eurodeputowani działający w ramach EU40 wierzą,
że mogą i powinni kształtować przyszłość Europy w zrównoważony i odpowiedzialny sposób, aby umożliwić następnym pokoleniom samodzielne kreowanie własnej przyszłości.
Debata ta będzie wyjątkowa m.in. dlatego, że każdy student będzie występował w parze
z młodym eurodeputowanym ze swojego kraju, który będzie dla niego równocześnie opiekunem merytorycznym. Wśród eurodeputowanych, którzy znajdą się w tej roli są: Emma McClarkin (ECR, UK), Pablo Zalba Bidegain (EPP, Spain), Mariya Gabriel (EPP, Bulgaria) oraz Philippe de Backer (ALDE, Belgium).
Obecnie w Europie bez pracy pozostaje ponad 6 milionów ludzi poniżej 25 roku życia.
W niektórych krajach UE blisko 50% młodych ludzi poszukujących pracy pozostaje bezrobotna. W ubiegłym miesiącu przywódcy europejscy wprowadzili szeroko zakrojony plan rozwiązania problemu bezrobocia młodych ludzi, w którym zadeklarowano 6 mld euro na Inicjatywę na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych w przeciągu najbliższych 3 lat.


Wstęp na debatę jest wolny, dodatkowe informacje, program i szczegóły rejestracji dostępne są tutaj

Czy wiesz, że
  • Zwiększenie bezpieczństwa współczesnych samochodów to jedno z najważniejszych osiągnięć, które zawdzięczamy tworzywom sztucznym.
  •  
  •  
  •