O bezrobociu młodych podczas wyjątkowej debaty w Parlamencie Europejskim

Debata poświęcona bezrobociu wśród młodego pokolenia, która odbyła się w Parlamencie Europejskim w dniu wczorajszym, zgromadziła szerokie grono znamienitych panelistów od eurodeputowanych z różnych frakcji politycznych oraz wysokich urzędników Komisji Europejskiej, którzy koncentrowali się na promocji najlepszych praktyk w zakresie edukacji w Europie poprzez przedstawicieli przemysłu szukających rozwiązań jak wyciągnąć Europę z obecnego kryzysu zatrudnienia, do przedstawicieli młodego pokolenia – studentów z siedmiu krajów europejskich – którzy przedstawiali swoje doświadczenia i obawy związane z poszukiwaniem pracy w trudnych czasach kryzysu gospodarczego.
Organizatorem debaty było stowarzyszenie PlasticsEurope w bliskiej współpracy z grupą EU40, skupiającą eurodeputowanych poniżej 40. roku życia. Formuła wydarzenia obejmowała dwugodzinną debatę poprzedzoną szkoleniem wprowadzającym, podczas którego sześciu europosłów przygotowało studentów ze swoich krajów do debaty z wysokopostawionymi panelistami, wśród których znaleźli się m.in. Koos Richelle, Dyrektor Generalny (Dyrektoriat ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego), w zastępstwie przewodniczącego KE José Manuela Barroso, eurodeputowana Emma McClarkin, Patrick Thomas, Prezes Zarządu (CEO) Bayer MaterialScience i prezes PlasticsEurope oraz Daniele Ferrari, CEO Versalis.

Faktyczne wyzwania stojące przed młodymi ludźmi poszukującymi pracy oraz możliwe rozwiązania ze strony przemysłu i polityków europejskich to podstawowe zagadnienia wokół których koncentrowała się dyskusja moderowana przez eurodeputowaną Katarinę Nevedalovą, która bazując na doświadczeniu z jej macierzystego kraju, tj. Słowacji wskazywała na fakt, że „zbyt wielu młodych ludzi studiuje na wyszukanych kierunkach, zdobywając umiejętności nieprzydatne później na prawdziwym rynku pracy.”

Dyskutując nad postawionym w czasie debaty pytaniem czy młodzi ludzie powinni szukać możliwości rozwoju poza Europą uczestnicy zgadzali się, co do tego, że Europa ma wyjątkowe możliwości i środki, dzięki którym w dalszym ciągu „pozostaje w centrum innowacji”, jak to określił Patrick Thomas.
Natomiast według Koosa Richelle wciąż dużym wyzwaniem pozostaje fakt, że „Europa zbyt wolno się uczy”, i musimy się poprawić w wyciąganiu wniosków zarówno z własnych błędów jak i z sukcesów innych. To właśnie będzie podstawą przy podejmowaniu decyzji w jaki sposób najlepiej spożytkować 6 mld euro, które zostały przyznane na Inicjatywę na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych w przeciągu najbliższych 3 lat. Koos Richelle podkreślił, że „mobilność i elastyczność” to najważniejsze cechy, których młodzi ludzie dziś potrzebują, wchodząc na rynek pracy.

Odnosząc się zaś do samej inicjatywy Patrick Thomas powiedział: ”Stowarzyszenie PlasticsEurope jest głęboko zaangażowane w pracę z młodzieżą i dla młodzieży, prowadząc otwarty dialog na temat tego, jak zapewnić trwały rozwój dla następnych pokoleń. Przemysł szuka możliwości stworzenia takich warunków dla młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy w trudnych ekonomicznie czasach, aby można było ich zatrzymać tu - w Europie.”

 

Czy wiesz, że
  • Jedynie 4% światowej produkcji ropy naftowej wykorzystywane jest do produkcji tworzyw sztuczncyh
  •  
  •  
  •