Konferencja Safety of Plastics

PlasticsEurope gospodarzem debaty na temat bezpieczeństwa stosowania tworzyw sztucznych - Wezwanie do wielostronnego i otwartego dialogu

Czy europejskie prawodawstwo na temat ryzyka szkodzi czy pomaga rozwojowi innowacyjności? Czy możliwie jest ustanowienie wspólnych zasad przy stosowania dowodów naukowych w stanowieniu prawa? Jak zmienić nieufne podejście społeczeństwa wobec badań naukowych z udziałem przemysłu?

Te i inne, nie mniej trudne kwestie dyskutowane były podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej przez PlasticsEurope w Brukseli w dniach 5-6 listopada. Konferencja „Safety of Plastics: Let’s Talk about it” (Bezpieczeństwo stosowania tworzyw sztucznych  - porozmawiajmy o tym) zgromadziła ważne postaci ze świata przemysłu, nauki, organizacji społecznych i polityki, które spotkały się, aby omówić nie tylko ważne kwestie związane z bezpieczeństwem stosowania tworzyw sztucznych, ale także spojrzeć szerzej na zasadę stosowania prawodawstwa dotyczącego ryzyka.

Celem konferencji było umożliwienie dyskusji wielu stron reprezentujących różne, często przeciwstawne poglądy oraz wypracowanie praktycznych środków do osiągnięcia konsensu w sprawie tych drażliwych tematów. Poszukiwano także możliwości stworzenia platformy otwartego, wielopłaszczyznowego i konstruktywnego dialogu.
"Przemysł tworzyw sztucznych mocno wierzy w to, że dowody naukowe zawsze powinny być podstawą oceny ryzyka. Niekiedy jednak należy wziąć pod uwagę także inne argumenty, a odrzucanie ich jako nienaukowych nikomu nie przyniesie korzyści. Musimy lepiej wsłuchiwać się w sygnały na temat naszych wyrobów płynące z różnych stron, a konferencje takie jak ta to istotny element tego procesu. Jesteśmy przekonani, że efektywna współpraca to klucz do znalezienia wspólnych rozwiązań, które pomogą zbudować zaufanie do procesu tworzenia prawa” powiedział Patrick Thomas, prezes PlasticsEurope.

Odnosząc się do tematu zaufania i otwartości, prof. Anne Glover, jedna z najważniejszych postaci konferencji podkreśliła konieczność właściwego komunikowania i przełożenia ogromu wiedzy naukowej w Europie do jej mieszkańców.
„Musimy zachować wysoki poziom nauki, jaki mamy w Europie. Jako społeczeństwo powinniśmy umieć podejmować ryzyko, po to aby później móc cieszyć się z korzyści. Jeśli nam się to nie uda, głównymi przegranymi będą Europejczycy. To oni de facto płacą za badania naukowe i mają prawo oczekiwać pozytywnych efektów tych wydatków. Zawiedziemy ich zaufanie, jeśli nie będziemy w stanie właściwie tym” powiedziała prof. Glover

Więcej informacji – patrz link

Czy wiesz, że
  • Zwiększenie bezpieczństwa współczesnych samochodów to jedno z najważniejszych osiągnięć, które zawdzięczamy tworzywom sztucznym.
  •  
  •  
  •