Kajakiem przez Polskę 2013 – przystanek Warszawa

Tegoroczna akcja "Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne”, którą Fundacja PlasticsEurope Polska po raz kolejny organizuje wspólnie z podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim wystartowała w Tarnowie na Dunajcu, a zakończy się na Odrze w Porcie Morskim w Szczecinie. Tym razem podróżnik ma przed sobą blisko 1500 km spływu szlakiem polskich rzek: Dunajcem, Wisłą, Brdą, Notecią, Wartą i Odrą. Ta proekologiczna inicjatywa, która ma zwrócić uwagę na wartość odpadów tworzyw sztucznych i korzyści jakie przynosi ich właściwe zagospodarowanie, ściśle powiązana jest z problematyką zaśmiecania - odpady porzucone w środowisku często w efekcie trafiają do rzek i dalej do mórz. Główna idea spływu to przede wszystkim spotkania informacyjne na kolejnych etapach trasy z lokalnymi społecznościami, na których głównym tematem będzie wspólna troska o czystość rzeki i nadbrzeża. Trasa ponad trzytygodniowego spływu podzielona jest na ponad 20 odcinków, a spotkania odbędą się m.in. w Tarnowie, Sandomierzu, Warszawie, Włocławku, Toruniu, Bydgoszczy, Pile, Gorzowie Wielkopolskim
i Szczecinie.

„Przeważająca większość zanieczyszczeń w środowisku wodnym ma swoje źródło na lądzie, będąc bądź skutkiem nieefektywnej gospodarki odpadowej, bądź niewłaściwych zachowań. Do rzek trafiają różne odpady, ale najbardziej widoczne są te, które unoszą się na powierzchni wody i mogą przemieszczać się na bardzo duże odległości. Do takich odpadów należą odpady tworzyw sztucznych, np. porzucone w środowisku zużyte opakowania. Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że odpady te mają bardzo dużą wartość jako surowce wtórne, a ich prawidłowe zagospodarowanie przynosi konkretne korzyści środowiskowe i ekonomiczne” - mówi Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska.

Dokonane w ostatnim czasie zmiany w polskim prawie, a więc nowa Ustawa o odpadach, będąca transpozycją Ramowej Dyrektywy o Odpadach z 2008 r., zmieniona w 2011 r. ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach regulująca kwestię własności odpadów, czy przyjęte przez Sejm 10 maja br. zmiany w ustawie dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych, to szansa na nadrobienie zaległości w dziedzinie zagospodarowania odpadów w naszym kraju. Te działania legislacyjne dążą do wyeliminowania podstawowych słabości polskiego systemu gospodarki odpadami, takich jak niewydolny system kontroli, raportowanie fałszywych danych, uchylanie się części przedsiębiorców od obowiązków związanych z odzyskiem opakowań, fikcyjny obrót odpadami, itp. Ponadto stworzenie mechanizmów porządkujących gospodarkę odpadami w Polsce bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia dostępności odpadów tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu, m.in. poprzez zwiększenie selektywnej zbiórki czy rozwój systemów sortowania.

Dla Warszawy wprowadzenie nowego prawa okazało się bardzo dużym wyzwaniem i realizacja niektórych zapisów ustawy przeciągnie się na początek przyszłego roku. Jako największe skupisko ludności w Polsce stolica wytwarza rocznie ponad 700 tys. ton wszystkich odpadów komunalnych, z czego odpady tworzyw to blisko 100 tys. t. Ten cenny surowiec wtórny należy zagospodarować w recyklingu lub poprzez odzysk energii, unikając składowania na wysypiskach  czy porzucania w środowisku. Miasto, przez które Wisła przepływa na odcinku około 30 km, coraz bardziej otwiera się w jej kierunku. Coraz więcej dzieje się na obu brzegach rzeki, a mieszkańcy chętnie korzystają z nowych atrakcyjnych miejsc odpoczynku, jak np. plaża przy Stadionie Narodowym.

„Właściwe zachowania w środowisku naturalnym, a zwłaszcza nieśmiecenie to jeden z elementów, na który zwracamy uwagę w naszej akcji Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne. ”mówi Anna Kozera-Szałkowska, Menedżer ds. komunikacji Fundacji PlasticsEurope Polska ”Plastikowa butelka z wodą przyniesiona na plażę waży ponad 1,5 kg, a pusta tylko 35 g. Nie powinno więc być żadnym wysiłkiem wrzucenie jej do pojemnika na odpady, lub - jeśli go nie ma w pobliżu - zabranie jej ze sobą z powrotem”. Pomimo wzrastającej świadomości ekologicznej mieszkańców i pomimo wysiłków zarządców i firm zagospodarowujących odpady, ciągle można znaleźć w stolicy śmieci, czy to porzucone bezmyślnie, czy celowo.

Codzienna relacja z wyprawy i bieżące informacje: www.recykling-rejs.pl

Czy wiesz, że
  • Zastosowanie tworzyw oznacza mniejsze zużycie materiału do produkcji danego elementu
  •  
  •  
  •