Kajakiem przez Polskę 2013 - przystanek Bydgoszcz

Tegoroczna akcja „Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne”, którą Fundacja PlasticsEurope Polska po raz kolejny organizuje wspólnie z podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim wystartowała w Tarnowie na Dunajcu, a zakończy się na Odrze w Porcie Morskim w Szczecinie. Tym razem podróżnik ma przed sobą blisko 1500 km spływu szlakiem polskich rzek: Dunajcem, Wisłą, Brdą, Notecią, Wartą i Odrą. Ta proekologiczna inicjatywa, która ma zwrócić uwagę na wartość odpadów tworzyw sztucznych i korzyści jakie przynosi ich właściwe zagospodarowanie, ściśle powiązana jest z problematyką zaśmiecania - odpady porzucone w środowisku często w efekcie trafiają do rzek i dalej do mórz. Główna idea spływu to przede wszystkim spotkania informacyjne na kolejnych etapach trasy z lokalnymi społecznościami, na których głównym tematem będzie wspólna troska o czystość rzeki i nadbrzeża. Trasa ponad trzytygodniowego spływu podzielona jest na ponad 20 odcinków, a spotkania odbędą się m.in. w Tarnowie, Sandomierzu, Warszawie, Włocławku, Toruniu, Bydgoszczy, Pile, Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie.

„Przeważająca większość zanieczyszczeń w środowisku wodnym ma swoje źródło na lądzie, będąc bądź skutkiem nieefektywnej gospodarki odpadowej, bądź niewłaściwych zachowań. Do rzek trafiają różne odpady, ale najbardziej widoczne są te, które unoszą się na powierzchni wody i mogą przemieszczać się na bardzo duże odległości. Do takich odpadów należą odpady tworzyw sztucznych, np. porzucone w środowisku zużyte opakowania. Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że odpady te mają bardzo dużą wartość jako surowce wtórne, a ich prawidłowe zagospodarowanie przynosi konkretne korzyści środowiskowe i ekonomiczne” - mówi Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska.

Nowy system gospodarki odpadami wreszcie wystartował i chociaż w niektórych gminach obserwuje się typowe dla okresu przejściowego niedociągnięcia, to wydaje się pewne,
że zmierzamy we właściwym kierunku. Towarzysząca zmianom w prawie gorąca dyskusja
na pewno przyczyniła się do zwiększenia wiedzy o odpadach i świadomości ekologicznej mieszkańców. Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że odpady to nie tylko „śmieci”, które trzeba wyrzucić i o nich zapomnieć, ale również, że prawidłowe ich zagospodarowanie i wykorzystanie zawartej w  nich wartości to nasza powinność w stosunku do środowiska i przyszłych pokoleń.

Jak wszystkie gminy w Polsce, również Bydgoszcz przystąpiła do wprowadzania nowego prawa odpadowego. Regiony bydgoski i toruński to największy pod względem liczby mieszkańców obszar gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego, skupiający połowę mieszkańców województwa (ok. 1 milion mieszkańców) i generujący rocznie ok. 300 tys. ton odpadów komunalnych.

Tworzywa sztuczne to jeden z wartościowych strumieni odpadów komunalnych, stanowią
ok. 12-13% wagi odpadów, a w województwie kujawsko-pomorskim szacuje się ich ilość
na 60-70 tys. ton). Z uwagi na ich właściwości – łatwy recykling mechaniczny (można wytwarzać nowe wyroby z odpadów) oraz wysoką kaloryczność, porównywalną z kalorycznością gazu lub ropy naftowej (pozwala to na bardzo odzysk energii i wytwarzanie energii elektryczneji ciepła), nie możemy godzić się, aby te wartościowe odpady lądowały na wysypiskach, a tym bardziej były porzucane na ulicach, w parkach, nad brzegami rzek.
Niestety, pomimo wzrastającej świadomości ekologicznej mieszkańców i pomimo wysiłków zarządców i firm zagospodarowujących odpady, ciągle jeszcze można znaleźć w środowisku śmieci, czy to porzucone bezmyślnie, czy celowo.

Codzienna relacja z wyprawy i bieżące informacje: www.recykling-rejs.pl

Czy wiesz, że
  • Rocznie na świecie zużywanych jest 16 bln jednorazowych strzykawek plastikowych
  •  
  •  
  •