W kierunku zaniechania składowania odpadów tworzyw do roku 2020

Branża tworzyw sztucznych ws. opublikowanej przez Komisję Europejską „Zielonej Księgi nt. odpadów tworzyw sztucznych w środowisku” - W kierunku zaniechania składowania odpadów tworzyw do roku 2020

Przemysł tworzyw sztucznych z zadowoleniem przyjmuje dokument Komisji Europejskiej „Zielona księga ws. odpadów tworzyw sztucznych” jako inicjatywę, która wzmocni dialog pomiędzy wieloma różnymi interesariuszami zaangażowanymi w realizację celu „Zero plastics to landfill by 2020”. Branża tworzyw sztucznych wspiera wszelkie rozwiązania, będące alternatywą do składowania tworzyw sztucznych i mające na celu utrzymywanie tych wartościowych materiałów w obiegu gospodarczym możliwe najdłużej. Co roku na europejskie składowiska odpadów trafia 10 mln ton odpadów tworzyw sztucznych. Materiały te mogły by być surowcem do recyklingu lub odzysku energii. Chociaż w wielu przypadkach inicjatywy dobrowolne są bardzo skuteczne, to w tym przypadku zakaz składowania odpadów tworzyw sztucznych, pozwoliłby znacznie wcześniej osiągnąć pozytywne rezultaty.

 

"Przegląd Dyrektywy Składowiskowej, zaplanowany na rok 2014, daje możliwość dokonania zdecydowanej zmiany w polityce UE, dotyczącej racjonalnego gospodarowania surowcami. Włączenie do dyrektywy zakazu składowania odpadów o dużej wartości opałowej pobudzi do rozwoju sektor recyklingu tworzyw sztucznych, zapewni także lepszy dostęp do odpadów tworzyw sztucznych przeznaczonych do odzysku energii. Ponadto oba te zjawiska w efekcie prowadzić będą do powstania nowych miejsc pracy w Europie.” powiedział dr Wilfried Haensel, Dyrektor Wykonawczy PlasticsEurope.

 

Przemysł tworzyw sztucznych uważa, że efektywna współpraca z ustawodawca na poziomie EU oraz krajowym pozwoli opracować lepsza politykę środowiskowa w zakresie tworzyw sztucznych i zarządzania ich odpadami. Branża w odpowiedzi na treść „Zielonej Księgi” deklaruje współpracę i przekazanie naszych planów i działań w kierunku zwiększania wkładu tworzyw sztucznych do zrównoważonego rozwoju.

 

Alexandre Dangis, Dyrektor Zarządzający EuPC, o publikacji „Zielonej Księgi” powiedział:
„W czasach, gdy zaopatrzenie europejskich przetwórców w surowiec do przetwórstwa jest procesem dość nieprzewidywalnym i niepewnym, występuje wyraźna potrzeba optymalizacji zbiórki odpadów tworzyw sztucznych, aby zapewnić przemysłowi bardziej zrównoważoną gospodarkę surowcową. Włączenie do wyrobu końcowego większej ilości regranulatu zwiększy wkład wyrobów z tworzyw sztucznych w zrównoważony rozwój. Oczekujemy na możliwość dalszej analizy propozycji Komisji i wspólnej dyskusji możliwych rozwiązań dla przedsiębiorstw branży tworzyw sztucznych.

 

Zaniechania składowania odpadów tworzyw sztucznych na wysypiskach, pozwoli uchronić także środowisko morskie przed tego typu odpadami. Wg Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), 80% odpadów w środowisku morskim pochodzi z lądu i jest efektem niewydolnej gospodarki odpadami.

 

Europejski przemysł tworzyw sztucznych jest zdecydowany pracować w oparciu o inicjatywę „Zielonej Księgi” wspólnie z innymi kluczowymi partnerami na rzecz rozwiązywania problemów związanych z obecnością tworzyw sztucznych w środowisku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że
  • Zderzaki samochodowe z tworzyw są o 50% lżejsze niż wcześniej wytwarzane z blachy, a podczas zderzenia pochłaniają 5 razy więcej energii
  •  
  •  
  •