25.09.2012 - PolyTalk 2012 - spotkanie europejskiej branży tworzyw

Tegoroczne spotkanie na szczycie europejskiej branży tworzyw sztucznych, na które do Wiesbaden w Niemczech przybyło ponad 200 uczestników odniosło ogromny sukces. Ta odbywająca się pod hasłem "Plastics – An Intriguing Love Story?” dwudniowa konferencja zgromadziła licznych przedstawicieli przemysłu, sceny politycznej, środowisk naukowych, mediów oraz młodzieży.

Kulminacyjnym elementem spotkania budząca sprzeczne emocje debata na temat obaw związanych z tworzywami sztucznymi w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście stosowania „zasady przezorności” (precautionary principle).

Uczestnicy dyskusji podczas PolyTalk (od lewej do prawej): Dr Martin Brudermüller, Susan Freinkel, Dr Janez Potočnik, Laura Shields (moderator), Axel Singhofen, Dr Elke Anklam.

Opinie środowisk politycznych i naukowych przedstawili znamienici goście - uczestnicy dyskusji: Dr Janez Potočnik, Komisarz ds. Ochrony Środowiska, Dr Elke Anklam, Dyrektor Instytutu Health and Consumer Protection (IHCP) przy Joint Research Centre Komisji Europejskiej oraz Axel Singhofen, Doradca ds. zdrowia i środowiska ugrupowania Zielonych w Parlamencie Europejskim. Stanowisko przemysłu reprezentował Dr. Martin Brudermüller, Wice Prezes Zarządu BASF SE, natomiast Susan Freinkel, dziennikarka i autorka książki „Plastic, A Toxic Love Story” stała w dyskusji po stronie krytycznego konsumenta.

Patrick Thomas, Prezes PlasticsEurope oraz Prezes Zarządu (CEO) firmy Bayer MaterialScience, podsumowuje: „Z jednej strony przemysł musi cały czas robić to co do niego należy – dopilnowywać, aby produkowane przez nas materiały używane były w sposób nie powodujący żadnego zagrożenia dla  zdrowia ludzkiego a produkty wprowadzane na rynek były całkowicie bezpieczne. Wiąże się z tym nie tylko przestrzeganie obowiązujących regulacji prawnych, ale także ich wyprzedzanie. Oznaczać to może także przegląd dotychczasowych dowodów naukowych, gdy pojawią się owe metody badawcze. Z drugiej strony, jeśli ludzie w dalszym ciągu mają jakieś wątpliwości, to nie możemy ich po prostu ignorować, musimy starać się lepiej słuchać i rozumieć, skąd się te obawy biorą”.

Natomiast Dr Janez Potočnik podczas swojego wystąpienia powiedział: „Tak, z tworzywami sztucznymi są związane pewne problemy. Ale to także niezwykle wszechstronny i lekki  materiał, który ma niemal nieograniczony zakres przeróżnych cech użytkowych wynikających z jego fizycznych właściwości i składu chemicznego. Wierzę, że ponieważ zmieniamy się ze społeczeństwa „wyrzucić i zapomnieć” w kierunku społeczeństwa wykorzystującego zasoby wielokrotnie, to tworzywa mają tu swoją przyszłość. Mogą być częścią rozwiązania, a nie tylko częścią problemu.

Omawiając przyszłość przemysłu tworzyw sztucznych w Europie Sir Jonathon Porritt, były doradca do spraw zrównoważonego rozwoju premiera Tony Blaira oraz założyciel organizacji „Forum for the Future” zaprezentował punkt widzenia eksperta określając przemysł tworzyw sztucznych jako „źródło ogromnego potencjału w zakresie zrównoważonego rozwoju”.

Inna dyskusja panelowa poświęcona była przyszłości młodego pokolenia w Europie. Pięciu zwycięzców debat Parlamentu Młodzieży organizowanego przez PlasticsEurope w Belgii, Turcji, Bułgarii i Niemczech zadawało trudne pytania przedstawicielom przemysłu: Patrickowi Thomasowi i Wilfiedowi Haenselowi, Dyrektorowi Zarządzającemu PlasticsEurope. Pytali, między innymi o to, jak bardzo przemysł może, i jak daleko powinien angażować się w rozwój edukacji, przygotowując młodych ludzi do ich przyszłości zawodowej na europejskim rynku pracy.

Więcej informacji oraz materiały filmowe i zdjęcia wkrótce na stronie http://www.polytalk.eu/


Czy wiesz, że
  • Torby plastikowe (i grube i cienkie) używane wielokrotnie są najbardziej przyjazne dla środowiska i przyczyniają się do oszczędności zasobów.
  • Kluczowe jest zachęcanie do powtórnego użycia, na przykład poprzez wprowadzenie opłat za torebki
  •  
  •  
  •