20.07.2012 - W środku Mazowsza - Recykling Rejs na półmetku

Trwa proekologiczna akcja „Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne”, którą Fundacja PlasticsEurope Polska organizuje wspólnie z podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim. Połowa trasy pokonana – Dominik odbył wiele spotkań i rozmów z mieszkańcami nadwiślańskich miejscowości, namawiając ich do wspólnej troski o czystość rzeki i informując o wartości odpadów tworzyw sztucznych.

„Zgodnie z informacją Centrum Informacji o Środowisku, czystość wody w rzekach Polsce poprawia się z roku na rok ze względu na uruchamianie kolejnych oczyszczalni ścieków. Natomiast coraz bardziej widoczne stają się środowisku wodnym liczne śmieci, co ma przyczyny między innymi w niewłaściwych zachowaniach konsumenckich czy w zwykłym braku kultury.” mówi Anna Kozera- Szałkowska, Menadżer ds. Komunikacji Fundacji PlasticsEurope Polska „Poprzez wydarzenia takie jak Recykling Rejs chcemy budować świadomość ekologiczną Polaków oraz wykształcić w nich odpowiedzialne i przyjazne środowisku postawy i zachowania.”

Przemysł tworzyw sztucznych uważa, że plastikowe śmieci są nie do zaakceptowania
w środowisku naturalnym. Mając świadomość, że przyczyny zanieczyszczenia środowiska morskiego są bardzo złożone i jest ich bardzo wiele oraz że problem nie może zostać rozwiązany samodzielnie przez jedną tylko zainteresowaną grupę, europejski przemysł tworzyw sztucznych jest zdecydowany prowadzić skoordynowane działania w tej sprawie, które angażować będą wiele zainteresowanych stron zarówno w skali europejskiej, jak i światowej. „Wspólna deklaracja w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego” powstała w ubiegłym roku z inicjatywy europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych i do tej pory podpisana przez 54 organizacje z całego świata. Deklaracja zawiera sześciopunktową strategię działań przemysłu i wzywa do ścisłej współpracy w ramach szerokiego grona zainteresowanych stron w celu znalezienia rozwiązań w sprawie zanieczyszczenia środowiska morskiego.

Istotnym elementem tej strategii jest należyty nadzór nad transportem i dystrybucją wyrobów przemysłu tworzyw sztucznych – granulatów i półproduktów. "W naszej firmie realizujemy dobre praktyki polegające na zapobieganiu przedostawaniu się granulatu wraz z odpadami do środowiska. W tym celu w naszych fabrykach zostały wprowadzone odpowiednie procedury i metody zarządzania granulatem"- powiedział Dick Stolwijk, Wiceprezes i Dyrektor Sprzedaży Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Innym ważnym elementem strategii przemysłu w zakresie poszukiwania rozwiązań problemu zaśmiecania środowiska morskiego, do którego bezpośrednio odwołuje się akcja Recykling Rejs – Odzyskuj tworzywa sztuczne”, jest promowanie najlepszych praktyk związanych
z zagospodarowaniem odpadów tworzyw sztucznych.

Nie jest powszechnie  wiadome, że z całkowitej ilości ropy naftowej i gazu blisko 85% jest bezpośrednio spalane, bądź jako paliwo, do pojazdów bądź do produkcji energii lub ciepła. Tylko 4% światowej produkcji ropy naftowej używane jest do produkcji tworzyw sztucznych,
a korzystamy z tej ilości wielokrotnie – najpierw w wyrobie z tworzywa, potem właściwie zagospodarowując odpad. Dlatego właściwe zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych jest tak ważne dla racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i zrównoważonej gospodarki.

Codzienna relacja i bieżące informacje: www.recykling-rejs.pl
Więcej informacji na temat inicjatyw przemysłu ws. redukcji zaśmiecenia w środowisku morskim: www.marinelittersolutions.org

Czy wiesz, że
  • Ponad 50% wszystkich artykułów medycznych na świecie jest zrobiona z tworzyw
  •  
  •  
  •