11.04.2012 Światowe zużycie tworzyw

Rynek tworzyw sztucznych 2011:
Wzrost światowej produkcji tworzyw sztucznych o około 4%

Według pierwszych szacunkowych danych opublikowanych przez PlasticsEurope, światowa produkcja tworzyw sztucznych zwiększyła się w 2011 do 280 mln ton, co oznacza 4 proc. wzrost  w stosunku do  roku 2010 r., w którym wyprodukowano 270 mln ton. Dane te stanowią potwierdzenie powrotu przemysłu tworzyw na ścieżkę długoterminowego wzrostu, po kryzysie ekonomicznym.

Około 70% światowego zapotrzebowania na tworzywa sztuczne, t.j. 200 mln ton przypada na pięć głównych grup tworzyw (poliolefiny, PVC, PS, EPS i PET).

Według Wilfrieda Haensela, Dyrektora Wykonawczego stowarzyszenia, szacunkowe dane pozwalają na optymizm co do wzrostu i stabilności rynku w nadchodzących miesiacach. W latach 2010-2016 przewidywany jest średni  wzrost światowego zużycia tworzyw sztucznych o 4% rocznie.

Prezentowane dane dotyczące światowej produkcji i zużycia tworzyw sztucznych są danymi szacunkowymi. Szczegółowe dane dotyczące produkcji i zużycia tworzyw na świecie, w Europie oraz w poszczególnych krajach, a także dane dotyczące zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych, będą opublikowane w terminie późniejszym w kolejnej edycji corocznej publikacji PlasticsEurope: "Tworzywa sztuczne – fakty 2012”.

Więcej informacji: http://www.plasticseurope.org/plastics-industry/market-and-economics.aspx

  •  
  •  
  •