09.11.2012 - Raport "Tworzywa - Fakty 2012" już dostępny

Ukazała się polskojęzyczna edycja corocznej publikacji PlasticsEurope „Fakty 2012” na temat produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie. Raport opracowywany wspólnie przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope, Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw (EuPC), Europejskie Stowarzyszenie Recyklerów Tworzyw Sztucznych (EuPR) oraz Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Recyklingu i Odzysku Tworzyw (EPRO) stanowi źródło bieżących danych na temat branży tworzyw sztucznych.

W 2011 r w europejskim przemyśle tworzyw sztucznych znalazło zatrudnienie ogółem 1,45 mln osób, z czego 53 tys. w branży maszyn dla przetwórstwa. Jako sektor, którego wkład w finanse publiczne i ubezpieczenia społeczne wyniósł w 2011 r. 27,5 mld euro (w tym 21 mld euro podatek dochodowy i koszty ubezpieczenia społecznego oraz 6,5 mld euro podatek od osób prawnych), branże tworzyw sztucznych jest jednym z filarów społeczno-gospodarczych Europy.

Zapotrzebowanie europejskich przetwórców na tworzywa wzrosło do 47 milionów ton, co oznacza wzrost o 1,1% w odniesieniu do roku poprzedniego. Względny udział poszczególnych segmentów zastosowań końcowych kształtował się podobnie jak w latach ubiegłych, tzn. największym segmentem pozostały opakowania, na które przypadło ponad 39% ogólnego zapotrzebowania.

Tegoroczny raport potwierdza także stały postęp w zakresie odzysku odpadów tworzyw w Europie. W ubiegłym roku EU27 odzyskano 4,8% pokonsumenckich odpadów tworzyw więcej w porównaniu do roku 2010. Podobnie zmniejszyła się ilość odpadów trafiających na wysypiska. Średni poziom odzysku osiągnął w 2011 r 59,1%. Jednakże wzrost recyklingu i odzysku w latach 2006-2011 różnił się znacznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii. Największy wzrost wskaźnika odzysku w tym okresie zanotowała Estonia (45%) i Finlandia (30%). Polska ze wzrostem ponad 20% znalazła się czwartej pozycji, po Irlandii (26%). W 2011 r. w Polsce odzyskano ogółem 38% odpadów tworzyw, z czego 23 % poddano recyklingowi mechanicznemu, a 15% odzyskowi energii. Jednak oznacza to, że w naszym kraju wciąż ponad 60% odpadów tworzyw trafia na wysypiska. Dziewięć przodujących krajów odzyskało w 2011 r. ponad 90% odpadów tworzyw, podczas gdy w siedmiu państwach wciąż odzyskuje się mniej niż 30% odpadów tworzyw.

Przemysł tworzyw sztucznych postawił przed sobą ambitny cel całkowitego zaniechania składowania odpadów tworzyw na wysypiskach do roku 2020. Jednakże konieczne jest zwiększenie wysiłków i intensyfikacja działań wszystkich interesariuszy w kierunku wykorzystania odpadów jako cennych surowców – zarówno w procesach recyklingu, jak i odzysku energii. Najnowsze dane pokazują, że przy obecnym podejściu, cel jakim jest zaniechanie składowania tworzyw będzie osiągnięty dopiero w roku 2037. Osiągnięcie celu do roku 2020 oznaczałoby,
że około 80 mln ton odpadów tworzyw nie trafiłoby na wysypiska, co przekłada się na oszczędność 1 mld baryłek ropy bądź 78 mld euro.

Plik do pobrania na www.plasticseurope.pl w zakładce Publikacje
Czy wiesz, że
  • Dzięki właściwym opakowaniom w krajach rozwiniętych chroni się 98% żywności
  •  
  •  
  •