07.12.2012 - Stowarzyszenia branży tworzyw sztucznych o swoim zaangażowaniu w rozwiązanie problemu śmieci w środowisku morskim

Wiodące światowe stowarzyszenia branży tworzyw sztucznych opublikowały raport zaawansowania prac w ramach „Wspólnej deklaracji ws. rozwiązania problemu zaśmiecania środowiska morskiego”, ogłoszonej w marcu 2011 r. na Hawajach podczas 5 Międzynarodowej konferencji na temat zaśmiecenia środowiska morskiego. Raport wskazuje ponad 140 projektów (tj. znacznie więcej niż wstępnie ogłoszono w Dubaju w listopadzie 2011) - już zakończonych, obecnie prowadzonych oraz planowanych - mających na celu zapobieganiu zaśmiecaniu środowiska morskiego. Ponadto w raporcie znalazły się szczegółowe opisy przypadków oraz przykłady inicjatyw, które mogą być rozszerzone na inne rejony.

W marcu 2011 przedstawiciele stowarzyszeń branży tworzyw sztucznych z całego świata podpisali deklarację, będącą powszechnym zobowiązaniem światowego przemysłu tworzyw sztucznych do wspólnej pracy z różnymi zainteresowanymi stronami, aby rozwiązać światowy problem: odpady tworzyw sztucznych w środowisku morskim.

„Przemysł tworzyw sztucznych jest głęboko przekonany, że tworzywa sztuczne nie należą do świata mórz i oceanów, i nie powinny być tam wyrzucane – tworzywa powinny być stosowane w sposób odpowiedzialny, powinny być używane wielokrotnie, po okresie użytkowania odpady powinny być poddawane recyklingowi, a w końcowym etapie należy odzyskać z odpadów zawartą w nich energię. Cieszę się, że działania podjęte w 2012 roku i zaplanowane na rok przyszły znacznie przekraczają zakres zobowiązań, których branża podjęła się w listopadzie 2011” powiedział Wilfried Haensel, Dyrektor Wykonawczy PlasticsEurope. „Nasz raport z działań ukazuje determinację, z jaką przemysł działa wspólnie z innymi partnerami w kierunku znalezienia rozwiązań.” dodał Steve Russell, Wiceprezes Działu Tworzywa Sztuczne w American Chemistry Council.

Sygnatariusze "Wspólnej deklaracji w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego" określili 6 dziedzin zaangażowania, w których proponowane będą trwałe rozwiązania: partnerstwo publiczno-prywatne w celu przeciwdziałania powstawaniu śmieci w środowisku morskim, badania naukowe, wymiana najlepszych praktyk, recykling i odzysk tworzyw sztucznych oraz nadzór nad granulatem w procesie produkcji i dystrybucji. W konsekwencji sygnatariusze zaproponowali ponad 100 określonych akcji i inicjatyw, prowadzących do wypełnienia założeń deklaracji, ponadto uzgodnili proces kontroli i raportowania postępów.

W miarę upływu czasu kolejne organizacje podpisywały Deklarację - obecnie obejmuje ona ponad 140 projektów – już zakończonych, trwających bądź planowanych – z zakresu edukacji, badań naukowych, jak i zagadnień związanych z efektywnym ekonomicznie i ekologicznie zagospodarowaniem odpadów oraz z zapobieganiem zaśmiecaniu.
Szczegółowy raport z działań można pobrać za pomocą linku:
http://www.marinelittersolutions.com/cust/documentrequest.aspx?DocID=55971
Więcej informacji na stronie www.marinelittersolutions.com

Czy wiesz, że
  • Recykling 1 kg tworzywa sztucznego pochłania o 90% mniej energii niż recykling 1 kg papieru
  •  
  •  
  •