07.11.2012 - IdentiPlast 2012: Zaniechanie składowania odpadów tworzyw do 2020 – wiele sposobów na osiągnięcie celu

Tegoroczna edycja międzynarodowej konferencji Identiplast, która w dniach 6-7 listopada odbyła się w Warszawie, zgromadziła ponad 170 ekspertów z dziedziny zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych. Dyskutowali oni nad sposobami osiągnięcia ambitnego celu jaki postuluje branża tworzyw sztucznych: zaniechanie składowania odpadów tworzyw sztucznych na wysypiskach do roku 2020. Uczestnicy konferencji, reprezentujący przemysł produkcji, przetwórstwa, recyklingu i odzysku tworzyw sztucznych ale także naukę oraz media przybyli na konferencję z kilkunastu krajów europejskich, w tym najliczniej z Polski, oraz z USA, Kanady i Japonii. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m.in. prof. Helmut Maurer z Dyrektoriatu ds. Środowiska Komisji Europejskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik, Monika Sklarzewska z Ministerstwa Środowiska oraz prof. Regina Jeziórska, dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie.

Przemysł tworzyw sztucznych przyjął na siebie zobowiązanie do wspólnych działań z kluczowymi interesariuszami, aby możliwe stało się osiągnięcie wymagającego celu, jakim jest całkowite zaniechanie w Europie składowania odpadów tworzyw sztucznych na wysypiskach do roku 2020. Potrzebne są zdecydowane kroki, które należy przedsięwziąć, by zwiększyć tempo zmian i osiągnąć cel. „Wszystkie zainteresowane strony powinny zintensyfikować działania, rozpoczynając od ustawodawcy, wprowadzającego ograniczenia dotyczące składowania odpadów, co wpłynie stymulująco na rozwój zarówno systemów zbiórki jak i infrastruktury w zakresie przetwarzania odpadów, w tym recyklingu i odzysku. Cel jest w naszym zasięgu, o ile wszyscy wykonają swoją część tego wspólnego zadania” mówi Jan-Erik Johansson, Dyrektor Programu PlasticsEurope pt. „Resource Efficiency”.

Z kolei wg jednego z prelegentów IdentiPlast 2012 osiągnięcie celu do roku 2020 równoważne byłoby ze stworzeniem blisko 160 tys. nowych miejsc pracy w sektorze recyklingu i odzysku.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik w swoim przemówieniu otwierającym konferencję IdentiPlast 2012 zwrócił uwagę na fakt, że odwrót od składowania to duże wyzwanie dla krajów członkowskich UE, m.in. ze względu na istotne opóźnienia i kłopoty, występujące w związku z implementacją unijnych dyrektyw odpadowych. Szczególnie istotne jest to w tych krajach, gdzie w dalszym ciągu podstawową metodą utylizacji odpadów jest składowanie na wysypiskach. Tam właśnie należy poczynić istotne inwestycje zarówno w zakresie recyklingu, jak i odzysku energii z odpadów tworzyw sztucznych. Do krajów takich zalicza się także Polska, gdzie wg danych za rok 2011 blisko 62 % odpadów tworzyw sztucznych trafia na wysypiska.

Pełna relacja z konferencji Identiplast 2012 już wkrótce dostępna na http://www.plasticseurope.org/identiplast2012

Czy wiesz, że
  • Pasy bezpieczeństwa z wytrzymałych włókien poliamidowych lub poliestrowych
  • przyczyniają się do zmniejszenia liczby ofiar wypadków bardziej niż inne środki bezpieczeństwa
  •  
  •  
  •