17.11.2011 Zaśmiecenie środowiska morskiego

Światowy przemysł tworzyw sztucznych ogłasza plan działań w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecania środowiska morskiego

 

W dniach 16-17 listopada przedstawiciele przemysłu tworzyw sztucznych z całego świata spotkali się w Dubaju, aby opracować globalny plan działań w sprawie rozwiązania problemu śmieci w środowisku morskim. Plan ten określa przedsięwzięcia, które zostaną podjęte i definiuje zakres ich kontroli w 2012. Obecnie określonych zostało blisko 100 projektów, które będą prowadzone lokalnie w 32 krajach, będąc uzupełnieniem różnych działań na poziomie globalnym wspieranych przez wszystkich sygnatariuszy planu.

Mając świadomość, że rozwiązanie problemu śmieci w środowisku morskim wymagać będzie szerokiej współpracy na poziomie globalnym, przemysł tworzyw sztucznych zaprasza zainteresowane strony do przyłączenia się zarówno do tych wyżej wymienionych, jak i wszystkich innych akcji, mających zapobiec zaśmiecaniu środowiska morskiego. Wilfried Haensel, Dyrektor Wykonawczy PlasticsEurope powiedział, że spotkanie w Dubaju było „istotnym krokiem naprzód uczynionym przez przedstawicieli przemysłu tworzyw sztucznych, którzy zaangażowali się w stworzenia globalnego planu działań w sprawie rozwiązania problemu śmieci w środowisku morskim”, natomiast Patrick Thomas, Prezes PlasticsEurope i Prezes Zarządu (CEO) Bayer Material Science dodał, że „światowy przemysł tworzyw sztucznych jest zdeterminowany, aby wykonać swoją część tego wspólnego zadania, pełniąc przy tym konstruktywną rolę w budowaniu nowego partnerstwa na rzecz znalezienia rozwiązań w zakresie zaśmiecania środowiska morskiego”.

Działania prowadzone przez światowy przemysł tworzyw sztucznych będą publicznie raportowane na stronie www.marinelittersolutions.org. Strona, uruchomiona w języku angielskim, będzie sukcesywnie wzbogacana o treści w innych językach.
Do tej pory „Deklarację w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego” podpisały 54 organizacje przemysłu tworzyw sztucznych na świecie. Deklaracja zawiera sześciopunktową strategię działań przemysłu i wzywa do ścisłej współpracy w ramach szerokiego grona zainteresowanych stron w celu znalezienia rozwiązań w sprawie zanieczyszczenia środowiska morskiego. Przykłady inicjatyw, w które już teraz zaangażowany jest przemysł tworzyw sztucznych to: „Vacances Progres” we Francji, „Keep America Beautiful” w USA, „Cool Seas” w Wielkiej Brytanii oraz „International Beach Cleanup” w RPA. Akcje te będą służyć za katalizator dla kolejnych przedsięwzięć w innych miejscach.

Jedną z aktywności przemysłu, prowadzonych w ramach wspólnej deklaracji jest partnerstwo w programie GESAMP (The Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection). GESAMP jest gremium doradczym przy ONZ w zakresie naukowych aspektów ochrony środowiska morskiego. Przemysł tworzyw sztucznych zadeklarował wsparcie wysiłków GESAMP, służące ocenie źródeł pochodzenia i efektów związanych z obecnością w środowisku morskim silnie rozdrobnionych cząstek plastiku. Jan-Erik Johansson, Dyrektor Programu Racjonalna Gospodarka Zasobami w PlasticsEurope powiedział: ”Jesteśmy dumni z przyłączenia się do programu GESAMP w ramach wysiłków naszego sektora czynionych po to, aby lepiej zrozumieć mechanizmy powstawania oraz aby zapobiegać zaśmiecaniu środowiska morskiego”.


Więcej informacji na stronie  www.marinelittersolutions.org

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  •  
  •