03.10.2011 - Raport "Tworzywa - Fakty 2011" już dostępny

Pomimo stałego wzrostu europejski przemysł tworzyw sztucznych traci na światowym rynku pozycję lidera na rzecz Chin

Czy przemysł tworzyw sztucznych odczuwa skutki kryzysu finansów europejskich i jego wpływu na gospodarkę? W dorocznym raporcie na temat sytuacji branży organizacje PlasticsEurope, EuPC, EuPR i EPRO przedstawiają swoją ocenę kondycji przemysłu w 2010r. Po załamaniu produkcji w 2008 roku przemysł tworzyw sztucznych kontynuuje proces wychodzenia z kryzysu - w 2010 wyprodukowano 265 mln ton tworzyw, odnotowując 6% wzrost produkcji w stosunku do roku poprzedniego, wraz z zadawalającym wzrostem obrotów branży oraz optymistycznymi postępami w dziedzinie recyklingu i odzysku energii.

Wynikom tym towarzyszą jednak mniej pozytywne fakty - w roku 2010 nastąpił spadek zatrudnienia o 2%, spowodowany zamykaniem fabryk oraz utraceniem przez Europę na rzecz Chin pozycji światowego lidera w produkcji tworzyw sztucznych. W pierwszej połowie 2011 roku pojawiły się kolejne niepokojące symptomy. „W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2011 obserwowaliśmy spowolnienie wzrostu produkcji ze względu na ograniczenie inwestycji i niepewność wzrostu ekonomicznego. Z ustabilizowanym poziomem eksportu oraz wzrastającym importem zapowiada się także zmniejszenie nadwyżki handlowej w porównaniu z rokiem 2010” powiedział Claus-Jürgen Simon, Menedżer ds. analiz rynkowych i gospodarczych w PlasticsEurope.

Przemysł tworzyw sztucznych będzie w dalszym ciągu odgrywał znaczącą rolę w gospodarce europejskiej, i z pewnością może przyczynić się do osiągnięcia przez EU ambitnych celów programu 2020, z uwzględnieniem wzrostu, innowacji, wzrostu zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju. W 2010 producenci tworzyw sztucznych odnotowali 17% wzrost obrotów. „Przemysł produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych zatrudnia 1,6 mln ludzi, a liczba ta może być większa jeśli uwzględnimy zatrudnienie w sektorach powiązanych takich jak przemysł samochodowy, elektroniczny, opakowaniowy czy budownictwo” powiedział Alexandre Dangis, dyrektor Zarządzający EuPC. Ponadto tworzywa sztuczne wielokrotnie sprawdziły się jako materiał efektywny energetycznie. Dzięki wzmożonym wysiłkom i stałym postępom w rozwijaniu nowych technologii i rozbudowie infrastruktury, ilość odzyskanych w recyklingu i odzysku energii odpadów tworzyw sztucznych w EU27 oraz Norwegii i Szwajcarii wzrosła średnio o 9,3% w stosunku do roku poprzedniego. Ilość ta, odpowiadająca 58% wszystkich zużytych tworzy sztucznych, może niewątpliwie być jeszcze większa: 9 krajów zagospodarowuje, unikając składowania na wysypiskach, ponad 95% odpadów tworzyw sztucznych, natomiast aż 15 innych krajów uzyskuje wynik poniżej 40% odzysku. Jednak, jak powiedział przewodniczący EPRO Francis Huysman "wiele z tych krajów podjęło już zdecydowane działania zmierzające w kierunku odejścia od składowania na wysypiskach.”

Potencjał tworzyw sztucznych nie został jeszcze w pełni wykorzystany, biorąc pod uwagę zarówno przemysł mający znaczny udział we wzroście gospodarki w Europie, jak i sam materiał zapewniający wygodę i bezpieczeństwo oraz przyczyniający się do ochrony środowiska. W świetle tego Bernard Merkx, prezes EuPR, powiedział: „przemysł tworzyw sztucznych wzywa do zwiększenia wysiłków w celu osiągnięcia 100%. odzysku odpadów tworzyw sztucznych, czyli całkowitego zaniechania składowania ich na wysypiskach do roku 2020.” Należy również najszybciej podjąć niezbędne decyzje polityczne, które umożliwią zakończenie kryzysu i powrót Europy na ścieżkę wzrostu gospodarczego.

Pełny raport "Tworzywa – Fakty 2011" w języku polskim jest dostępny w zakładce Publikacje

  •  
  •  
  •