Tworzywa sztuczne i ich miejsce w gospodarce o obiegu zamkniętym były głównym tematem spotkania  zorganizowanego 8 września w Warszawie przez Euractiv.pl we współpracy z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego. Patronem wydarzenia była Fundacja PlasticsEurope Polska, zaś patronat honorowy objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.  

W dyskusji udział wzięli m.in. przedstawiciele Parlamentu i Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju, a także reprezentanci nauki i przemysłu. Uczestnicy podkreślali wartość tworzyw i ich odpadów w nowym modelu gospodarki i przekonywali, że wdrożenie zasad GOZ może przynieść korzyści zarówno dla przemysłu i konsumentów, jak i dla środowiska naturalnego. Jednak aby tak się stało, muszą zostać zachowane trzy podstawowe filary działania GOZ: wdrażanie oceny cyklu życia, ograniczenie wprowadzania odpadów tworzyw sztucznych do środowiska oraz edukowanie społeczeństwa i budowanie właściwych postaw - od świadomego kupowania, po postępowanie ze zużytymi wyrobami.

Czy wiesz, że
  • W porównaniu z materiałami alternatywnymi części z tworzyw są łatwiejsze w instalowaniu
  •  
  •  
  •