IdentiPlast 2017: Odpady tworzyw w gospodarce o obiegu zamkniętym

Jakie będą wyzwania i możliwości dla przemysłu tworzyw sztucznych w Europie związane 
z gospodarką o obiegu zamkniętym? W jaki sposób najlepiej zagospodarować odpady tworzyw sztucznych wykorzystując najlepsze techniki i najbardziej zaawansowane technologie w oparciu o doświadczenia europejskie i światowe? Czy i jak można zapobiec przedostawaniu się odpadów tworzyw do środowiska?


To tylko kilka najważniejszych kwestii dyskutowanych podczas 13. edycji konferencji IdentiPlast poświęconej recyklingowi i odzyskowi tworzyw sztucznych. Wydarzenie to zgromadziło w dniach 22-23 lutego w Wiedniu ponad 300 interesariuszy reprezentujących administracje lokalne, administrację europejską oraz inne kręgi ustawodawcze, firmy i organizacje z sektora produkcji, przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, ośrodki naukowe i badawcze oraz organizacje pozarządowe, a także media.

Tematem przewodnim konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy krajami europejskimi i pozaeuropejskimi (w tym USA, Japonią i Turcją) w celu usprawnienia i zwiększenia efektywności zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych, szczególnie w krajach o niewydolnej gospodarce odpadami.

Więcej informacji: komunikat prasowy
Czy wiesz, że
  • Zastosowanie tworzyw oznacza mniejsze zużycie materiału do produkcji danego elementu
  •  
  •  
  •