Spotkanie branży tworzyw sztucznych 2016

Spotkanie branży tworzyw sztucznych 2016
Doroczne spotkanie branży tworzyw sztucznych „Perspektywy –Innowacje – wyzwania” organizowane wspólnie przez Fundację PlasticsEurope Polska oraz Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych w tym roku odbyło się 16 maja w Kielcach, w przeddzień rozpoczęcia Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plastpol 2016. Spotkania te, organizowane w formie półdniowych konferencji zakończonych uroczysta kolacją, od lat gromadzą czołowych przedstawicieli przemysłu tworzyw sztucznych w Polsce, którzy dyskutują nad kondycją branży i jej aktualnymi wyzwaniami. W tym roku tematem przewodnim spotkania była gospodarka o obiegu zamkniętym oraz wpływ, jaki planowane w tym zakresie zmiany mogą mieć na branżę tworzyw sztucznych w Polsce i Europie.
Konferencję otworzył Andrzej Mochoń, Prezes Targów Kielce, który krótko przedstawił rozwój targów Plastpol – najważniejszego wydarzenia branżowego w Polsce, obchodzących w tym roku jubileusz 20-lecia. Fundacja PlasticsEurope Polska jest patronem honorowym tych targów już po raz dziesiąty, co podkreśliła Helena Huovinen, wiceprezes Basell Orlen Polyolefins, pełniąca także funkcję prezes zarządu Fundacji. Przedstawiając w swoim wystąpieniu najnowsze dane rynkowe dotyczące produkcji i zapotrzebowania na tworzywa w skali globalnej zwróciła uwagę na rosnące znaczenie rynków azjatyckich i związane z tym negatywne konsekwencje dla całej Europy. Z kolei Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis SA i prezes zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych ocenił, że z perspektywy przetwórców wyniki branży tworzyw sztucznych w naszym kraju są dobre, branża szybko się rozwija się i stopniowo dogania czołowe kraje europejskie. Przedstawiając stan polskiej gospodarki z perspektywy minionych 25 lat Jeremi Mordasewicz, ekspert ekonomiczny reprezentujący konfederację Lewiatan, wskazał rekomendacje na najbliższą przyszłość, zwracając szczególną uwagę na konieczność reform związanych ze stabilnością finansów publicznych oraz zapewnienia mechanizmów napędzających długookresowy wzrost.
Wprowadzeniem do dyskusji panelowej pt. „W jaki sposób przemysł i administracja mogą wspólnie dążyć do osiągnięcia celów Gospodarki o Obiegu Zamkniętym?” były wystąpienia Łukasza Sosnowskiego z Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju oraz Kazimierza Borkowskiego, Dyrektora Fundacji PlasticsEurope Polska. Debata, z udziałem przedstawicieli organizacji branżowych oraz administracji, poprowadzona przez Katarzynę Błachowicz, redaktor naczelną czasopisma „Recykling”, koncentrowała się wokół zagadnień takich jak: efektywność energetyczna, innowacyjność i ecodesign, wydłużenie trwałości wyrobów czy granice recyklingu. Paneliści z jednej strony podkreślali, że wiele z elementów gospodarki o obiegu zamkniętych jest już realizowanych przez przemysł tworzyw sztucznych, np. poprawa efektywności energetycznej. Z drugiej strony zwracali uwagę, że zbyt duży nacisk legislacyjny np. na zagospodarowanie odpadów wyłącznie przez recykling może doprowadzić do skutków negatywnych dla gospodarki i dla środowiska .
Druga część konferencji poświęcona była innowacjom w przemyśle tworzyw sztucznych. Duże zainteresowanie uczestników wzbudziła prezentacja prof. Gabriela Rokickiego nt. trendów w chemii polimerów. Ulrich Reifenhäuser, reprezentujący niemieckie stowarzyszenie producentów maszyn do przetwórstwa tworzyw i gumy VDMA, wskazał, że Polska jest na trzecim miejscu po USA i Chinach wśród krajów, do których eksportowane są z Niemiec maszyny do przetwórstwa. O sposobach finasowania w Polsce inwestycji w sektorze przetwórstwa opowiedział Michał Sikorski z firmy Mippe. Konferencję zakończyła prezentacja Andrzeja Krześlaka z Instytutu Chemii Przemysłowej na temat bieżących wyzwań dla przemysłu tworzyw  związanych z regulacjami dotyczącymi substancji chemicznych.


Czy wiesz, że
  • Tworzywa są materiałem wyboru w wielu nowoczesnych rozwiązaniach w przemyśle samochodowym
  •  
  •  
  •