Dostępna jest już polska wersja językowa raportu Tworzywa sztuczne - Fakty 2016, publikowanego corocznie przez PlasticsEurope. Raport zawiera informację na temat europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych: produkcji, zużycia i odzysku tworzyw, a także pozycji i znaczenia tej branży w Europie.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi danymi: Pobierz publikację w języku polskim

Czy wiesz, że
  • PlasticsEurope wzywa do weliminowania recyklowalnych i wysokokalorycznych odpadów ze skladowisk do roku 2020.
  •  
  •  
  •