Europejski przemysł tworzyw - powrót na ścieżkę wzrostu

Najnowsze dane na temat produkcji i zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w Europie,  zostały przedstawiony na spotkaniu prasowym, podczas trwających właśnie targów K w Düsseldorfie. Dane te zostały opublikowane w raporcie "Plastics - the Facts 2016”.

Światowa produkcja tworzyw sztucznych w roku 2015 wzrosła o 3,5 % w odniesieniu do roku poprzedniego i wyniosła 322 mln ton. Europa, z udziałem 18%, pozostaje drugim regionem pod względem co do wielkości produkcji tworzyw sztucznych regionem, ustępując jedynie Chinom, których udział wynosi 27 %. 

Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w 2015 roku w Europie wyniosło 49 mln ton. Na wzrost zapotrzebowania wpłynęła dobra sytuacja w sektorach konsumenckich, w efekcie udział sektora opakowaniowego w ogólnym zużyciu tworzyw wyniósł 40%, budownictwa 20% zaś motoryzacji 9%. Największe zapotrzebowanie na tworzywa w krajach europejskich występuje w Niemczech – kraj ten odpowiada za 25% europejskiego zapotrzebowania. Na kolejnych miejscach znajdują się Włochy, z udziałem 14% i Francja -10%.

Bilans handlu zagranicznego przemysłu tworzyw sztucznych w Europie jest dodatni i wynosi ponad 16,5 mld euro. 


Anglojęzyczna wersja raportu "Plastics - the Facts 2016" do pobrania
Czy wiesz, że
  • Ponad 50% wszystkich artykułów medycznych na świecie jest zrobiona z tworzyw
  •  
  •  
  •