Odpady i mikrocząstki tworzyw w środowisku - pilna potrzeba rozwiązania problemu

PlasticsEurope uczestniczyło w konferencji zorganizowanej przez austriacką Agencję Ochrony Środowiska poświęconej kwestiom zanieczyszczenia środowiska odpadami i mikrocząstkami tworzyw - "Eliminating Plastic and Microplastic Pollution - an urgent need". Konferencja była okazją spotkania administracji państwowej, kół ustawodawczych oraz przedstawicieli przemysłu i organizacji pozarządowych. Uczestnicy podsumowali istniejącą wiedzę na temat przedostawania się odpadów i mikrocząstek tworzyw do środowiska i sposoby wyeliminowania tego problemu.        

Austriacki minister ds. środowiska, Andrä Rupprechter, a także europosłanka Elisabeth Köstinger, zwrócili uwagę, że odpady i mikrocząstki tworzyw w ogóle nie powinny znaleźć się w środowisku morskim. Z kolei Komisarz Karmenu Vella zaznaczył rolę gospodarki o obiegu zamkniętym w dążeniu do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska morskiego.

Rüdiger Baunemann, Dyrektor Regionu Centralnego PlasticsEurope, zaakcentował inicjatywy podejmowane przez przemysł tworzyw na szczeblu globalnym, w ramach poszukiwania rozwiązań problemu zaśmiecenia środowiska morskiego odpadami i mikrocząstkami tworzyw oraz podkreślił konieczność prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, a także zakazu składowania odpadów jako metod prowadzących do tego celu.
© BMLFUW/Thierry Monasse


Więcej informacji można przeczytać w  artykule

Czy wiesz, że
  • Zwiększenie bezpieczństwa współczesnych samochodów to jedno z najważniejszych osiągnięć, które zawdzięczamy tworzywom sztucznym.
  •  
  •  
  •