IdentiPlast 2015: dyskusja o roli odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym

 W jaki sposób przemysł tworzyw sztucznych wnosi wkład w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym „circular economy”? Czy zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy mogą wzajemnie się uzupełniać? Jak zapobiec marnowaniu wartości odpadów tworzyw sztucznych na składowiskach?

Te i inne ważne, pytania są podstawą do dyskusji podczas 12. edycji konferencji IdentiPlast poświęconej recyklingowi i odzyskowi tworzyw sztucznych, która rozpoczęła się 29 kwietnia w Rzymie.

W czasie dwudniowej konferencji nad sposobem osiągnięcia celu, jakim jest całkowite zaniechanie składowania tworzyw na wysypiskach dyskutować będzie 40 prelegentów, 230 uczestników reprezentujących lokalną i europejską administrację i kręgi ustawodawcze, firmy i organizacje z sektora produkcji, przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, ośrodki naukowe i badawcze oraz organizacje pozarządowe, a także 19 przedstawicieli mediów.

W przemówieniu otwierającym konferencję Daniele Ferrari, Prezes PlasticsEurope Italia oraz Dyrektor Zarządzający Versalis, podkreślił jak ważne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju przemysłu jest właściwe zagospodarowanie zużytych tworzyw. Z kolei Prof. Helmut Maurer, reprezentujący Dyrektoriat Ochrony Środowiska w Komisji Europejskiej przedstawił kluczowe aspekty ambitnego pakietu Komisji nt. circular economy, którego nowa wersja spodziewana jest na jesieni, zwracając uwagę, że ”Powinniśmy skupić się na wprowadzeniu takich zmian prawnych, które zapewnią ilościową kontrolę rzeczywistego wdrażania pakietu circular economy i stymulować będą tzw. zielone inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy.” W ożywionej dyskusji panelowej uczestnicy podkreślali, że podstawą  osiągnięcia zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym jest spójne i efektywne wprowadzanie prawa odpadowego.

Drugi dzień konferencji jest okazją do zaprezentowania najlepszych praktyk w dziedzinie zagospodarowania odpadów, nowoczesnych technologii sortowania, recyklingu i odzysku tworzyw.

Zobacz Informację prasową

Więcej na temat IdentiPlast 2015 na http://www.identiplast.eu/ lub http://www.plasticseurope.org/.

 

Czy wiesz, że
  • Zderzaki samochodowe z tworzyw są o 50% lżejsze niż wcześniej wytwarzane z blachy, a podczas zderzenia pochłaniają 5 razy więcej energii
  •  
  •  
  •