Są już dostępne najnowsze dane na temat rynku tworzyw oraz zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych w Europie. Światowa produkcja tworzyw sztucznych w roku 2014 wyniosła 311 mln ton, z czego w Europie wyprodukowano 59 mln ton, co oznacza, że Europa pozostaje drugim co do wielkości producentem tworzyw na świecie. Przemysł tworzyw sztucznych to ważny dział gospodarki europejskiej, zatrudniający ponad 1,45 mln pracowników w blisko 62 tys. firm, z czego większość stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Branża ta z rocznymi obrotami na poziomie 350 mld euro generuje także istotny wkład do finansów publicznych.

Nowe europejskie dane o zagospodarowaniu odpadów tworzyw sztucznych wskazują na stałe zwiększanie się stopnia odzysku odpadów tworzyw sztucznych. Europejskie wartości średnie poziomów recyklingu i odzysku energii w 2014 roku wyniosły odpowiednio 29,7 % oraz 39,5 %. Jednocześnie w wielu krajach głównym sposobem postępowania z odpadami tworzyw sztucznych w dalszym ciągu pozostaje składowanie na wysypiskach.
Dzieje się tak również w Polsce, gdzie w roku 2014 na składowiska trafiło blisko 56% odpadów tworzyw sztucznych.

Więcej na temat europejskiego przemysłu tworzyw można znaleźć w publikacji „Tworzywa sztuczne - Fakty 2015” .

Natomiast szczegółowe dane na temat polskiego rynku tworzyw sztucznych można znaleźć  w Raporcie Rocznym Fundacji PlasticsEurope Polska, opublikowanym zostały we wrześniu br.

Czy wiesz, że
  • Zwiększenie bezpieczństwa współczesnych samochodów to jedno z najważniejszych osiągnięć, które zawdzięczamy tworzywom sztucznym.
  •  
  •  
  •