Stop śmieceniu!

Porzucanie śmieci w środowisku stanowi poważny problem i zagrożenie. Dlatego tak ważne jest aby uświadamiać ludziom – we wszystkich zakątkach świata, że odpady tworzyw są zbyt cenne, by je wyrzucać. Tę ważną kwestię podejmują dwie ogólnoświatowe kampanie wspierane przez PlasticsEurope.

Zwycięzcy Konkursu MARLISCO zaproszeni na Europejski Dzień Morza

Europejski projekt MARLISCO (Marine Litter in European Seas - Social Awareness and Co-Responsibility, 2012-2015), którego partnerem jest PlasticsEurope, ma na celu zwiększenie świadomości społecznej i przeciwdziałanie zaśmieceniu środowiska morskiego. W ramach projektu ogłoszony został Konkurs Video, w którym wzięło udział łącznie ponad 2 tys. młodzieży (w wieku 9-19 lat) ze 118 szkół w 14 krajach położonych nad europejskimi morzami – Włochach, Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Słowenii, Irlandii, Rumunii, Niemczech, Cyprze, Bułgarii, Hiszpanii, Portugalii, Danii i Turcji – którzy nadesłali 380 filmów. 86 reprezentantów zwycięskich zespołów zostało zaproszonych do udziału w Europejskim Dniu Morza, organizowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Komisji Europejskiej, który w tym roku odbył się w Bremie w dniach 19-20 maja. Więcej informacji na stronie www.marlisco.eu i ttp://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en

Przemysł tworzyw sztucznych jest świadomy skali problemu, czemu dał wyraz podpisując „Wspólną Deklarację ws. rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego". Obecnie kolacja skupia 60 członków i jest zaangażowana w ponad 150 projektów i inicjatyw mających na celu wspólne znalezienie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego.


PlasticsEurope podczas kampanii „Posprzątajmy Europę”


PlasticsEurope i niektóre firmy członkowskie włączyły się w kampanię  "Posprzątajmy Europę”, wspieraną przez Komisarza ds. Środowiska Janeza Potočnika. Celem tej inicjatywy podniesienie świadomości społecznej dot. skali problemu odpadów oraz wspieracie właściwych i odpowiedzialnych postaw związanych zwłaszcza z nie-śmieceniem. W ramach kampanii 16 maja w siedzibie PlasticsEurope w Brukseli odbyła się dyskusja z udziałem firm członkowskich, a następnie uczestnicy przyłączyli się do akcji porządkowania okolic.    
Czy wiesz, że
  • Wszystkie opakowania w Europie odpowiadają jedynie za 1,7 % całkowitego średniego konsumenckiego śladu węglowego
  •  
  •  
  •