PlasticsEurope razem z Wastebuster podczas Europejskiego Zielonego Tygodnia 2014

W styczniu 2014, Wastebuster - znany brytyjski program edukacyjny zw. z ochroną środowiska ogłosił konkurs, w ramach którego dzieci z angielskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych mają możliwość przedstawienia swoich pomysłów, co zrobić z plastikowymi odpadami. Zakończeniem konkursu będzie Primary Earth Summit, który odbędzie się 16 czerwca w Westminster w Londynie - dwadzieścia najlepszych prac zostanie zaprezentowanych przez dzieci niezależnemu panelowi złożonemu z przedstawicieli polityków, naukowców, NGO, organizacji zielonych oraz przemysłu, w tym również przedstawicieli PlasticsEurope.


Primary Earth Summit będzie jednym z wydarzeń towarzyszących Europejskiemu Zielonemu Tygodniowi który jest największą coroczną konferencją poświęconą polityce środowiskowej w Europie, organizowaną przez Dyrekcje ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Podczas tegorocznego Zielonego Tygodnia, który odbędzie się w dniach 3-5 czerwca w Brukseli, PlasticsEurope i Wastebuster będą partnerami na stoisku, gdzie Kapitan Busta - maskotka Wastebuster - przeprowadzi wywiad z  Komisarzem ds. Środowiska Janezem Potočnikiem oraz prof Anne Glover, Głównym Doradcą ds. Naukowych Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Będzie to doskonała okazja aby przedstawić inicjatywę PlasticsEurope Zero Plastics to Landfill by 2020 (Zero tworzyw na wysypiskach do roku 2020).

  •  
  •  
  •