Nie będzie zrównoważonej Europy bez silnego i konkurencyjnego przemysłu

Nie będzie zrównoważonej Europy bez silnego i konkurencyjnego przemysłu - to główny temat zakończonego właśnie forum europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych PolyTalk 2014. Podczas dwudniowej debaty ponad 300 uczestników konferencji próbowało wspólnie odpowiedzieć na pytania dotyczące przewidywanej reindustrializacji Europy, m.in. w kontekście kosztów energii oraz zdefiniowania krótko i długo terminowych działań, które należy podjąć aby cel reindustarilizacji stał się wykonalny.

      

     
Obszerna relacja z wydarzenia
 
PolyTalk 2014 – dyskusja o przyszłości przemysłu w Europie

Czy jest możliwe utrzymanie w Europie stabilnego wzrostu i konkurencyjności przemysłu przy jednoczesnym utrzymaniu założonych celów klimatycznych i środowiskowych? - to przewodni temat dyskutowany podczas PolyTalk 2014, dwudniowej konferencji zorganizowanej przez PlasticsEurope w Brukseli w dniach 4-5 listopada. Tegoroczne spotkanie na szczycie europejskiej branży tworzyw odbywające się pod hasłem Reindustrializacja Europy („An Industrial Renaissance in Europe…Let’s make it happen”) zgromadziło ponad 300 przedstawicieli światowego przemysłu, kręgów ustawodawczych, środowisk naukowych oraz mediów.

W dyskusjach przewijały się m.in. pytania w jaki sposób zredukować wysokie koszty energii, które nadmiernie obciążają przemysł europejski, a także jaka może być rola przemysłu tworzyw sztucznych w osiągnięciu zrównoważonego wzrostu w sytuacji wzrastającego niekorzystnego otoczenia ekonomicznego. Podczas konferencji dyskutowano jakie konkretne kroki należy podjąć w najbliższej przyszłości, aby zapewnić długoterminowy wzrost i konkurencyjność przemysłu europejskiego przy jednoczesnym utrzymaniu założonych celów gospodarki niskoemisyjnej i efektywnie wykorzystującej zasoby.
Omawiano także perspektywy eksploatacji gazu łupkowego w Europie, wyzwania i szanse dla recyklingu tworzyw sztucznych, potencjalne korzyści z wprowadzenia porozumienia TTIP, a także konieczność współpracy ośrodków akademickich i przemysłu w szkoleniu wykwalifikowanej kadry.
 
Patrick Thomas, Prezes Plastisccurope i Prezes Zarządu firmy Bayer MaterialScience optymistycznie postrzega przyszłość przemysłu w Europie - „Europejski przemysł tworzyw sztucznych to strategiczny filar sektora produkcji w naszym regionie, z ogromnym potencjałem innowacji, który zarazem ma stymulujący wpływ na pozostałe sektory gospodarki. Chcemy inwestować w przyszłość Europy i podejmować wspólne działania z europejskimi kręgami ustawodawczymi i innymi interesariuszami, aby kształtować zrównoważony wzrost europejskiego przemysłu tworzyw.”

Z kolei Karl Falkenberg, Dyrektor Generalny  DG Environment w Komisji Europejskiej  przyznał, że Europa, w porównaniu z innymi regionami, ma niekorzystne położenie pod względem dostępu do surowców naturalnych: „Musimy sprawić, że ten brak stanie się naszą mocna stroną. Jedyną drogą utrzymania konkurencyjności przemysłu w Europie jest produkowanie towarów i usług w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie zasobów i oszczędność energii zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym”.
 
Wszyscy uczestnicy dyskusji zgadzali się co do słuszności realizowania celów gospodarki o obiegu zamkniętym oraz celów gospodarki niskoemisyjnej, jednak zwracali uwagę, że cele te nie powinny odwracać uwagi od konieczności podjęcia natychmiastowych działań, które zapewnią przetrwanie przemysłu w Europie w najbliższej perspektywie. Podkreślano, że Europa nie będzie w stanie osiągnąć założonych celów klimatycznych i środowiskowych bez efektywnego wsparcia ze strony silnego i konkurencyjnego sektora produkcji.
 
Wystawa Innovation Hub zorganizowana w ramach  PolyTalk, była okazją do przedstawienia najciekawszych innowacji wprowadzanych obecnie przez europejski przemysł tworzyw sztucznych, od supernowoczesnego sprzętu sportowego po przełomową technologię wychwytywania CO2, wykorzystywanego następnie jako surowiec do produkcji elastycznych poliuretanów.
 
Wiele z zagadnień, które podejmowano podczas dwudniowej dyskusji zostało ujętych w "Manifeście w sprawie konkurencyjności przemysłu tworzyw sztucznych w Europie” ogłoszonym przez PlasticsEurope wspólnie z EuPC.

Czy wiesz, że
  • Jedynie 4% światowej produkcji ropy naftowej wykorzystywane jest do produkcji tworzyw sztuczncyh
  •  
  •  
  •