Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii (23-27 czerwca)

Zapoczątkowany w 2006 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii (EUSEW), który w tym roku odbędzie się w dniach 23-27 czerwca, jest największym europejskim wydarzeniem poświęconym kwestiom efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Wydarzenie to stało się forum dla administracji, agencji energetycznych, firm, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń branżowych zaangażowanych w znalezienie rozwiązań umożliwiających osiągniecie celów energetycznych i klimatycznych UE.

W ramach tej inicjatywy, w czerwcu, w całej Europie i poza jej granicami odbywają się liczne Dni Energii. Włączając się w te działania, stowarzyszenie PlasticsEurope organizuje 24 czerwca w Brukseli spotkania informacyjne poświęcone ocenie cyklu życia i wpływu na środowisko wyrobów.

Tego rodzaju wydarzenia i spotkania, które łączą zaangażowanie obywateli oraz organizacji i przedsiębiorstw związanych z przemysłem energetycznym na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, przyczyniają się do osiągnięcia ambitnych celów energetycznych i klimatycznych wyznaczonych na 2030.

  •  
  •  
  •