Przemysł tworzyw w Polsce 2013 - spotkanie prasowe PlasticsEurope Polska

Tematem przewodnim spotkania prasowego zorganizowanego przez PlasticsEurope Polska 20 maja 2013 r. był „Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce 2013”. Spotkanie było okazją zaprezentowania najnowszych danych dotyczących produkcji, zużycia, zatrudnienia, a także bilansu handlowego oraz inwestycji w branży tworzyw w Polsce na tle Europy.

W ocenie branży rok 2012 dla sektora tworzyw nie był najlepszy, mimo że Polska wyróżnia się na tle krajów europejskich, jeśli chodzi o statystyki produkcji przemysłowej. W Europie w 2012 roku nastąpiło wyraźnie spowolnienie gospodarcze i spadek produkcji przemysłowej (średnio -2,1%), a w naszym kraju odnotowano w tym czasie wzrost o 1,9%. Na sytuację w roku bieżącym ma wpływ spowolnienie gospodarcze w Europie (strefa euro), zwłaszcza na te sektory w Polsce, których sprzedaż produkcji ukierunkowana jest na eksport, jak np. przemysł samochodowy czy  przemysł AGD.

Jednakże perspektywy dla polskiej branży tworzyw pozostają optymistyczne. Mimo spowolnienia gospodarczego Polska wciąż znajduje się wśród krajów o potencjale wzrostu zapotrzebowania na tworzywa sztuczne, a krajowa produkcja nie zaspokaja popytu. Bilans handlu zagranicznego dla branży jest ujemny i wg szacunkowych danych za 2012 r. wyniósł blisko 2,7 mld euro”– powiedział Kazimierz Borkowski, Dyrektor Zarządzający Fundacji PlasticsEurope Polska, dodając –„Oprócz surowca do przetwórstwa importujemy także wyroby z tworzyw sztucznych, choć w tym przypadku negatywny bilans zmniejszył się nieco w porównaniu do roku 2011."

  

Więcej informacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że
  • Zwiększenie bezpieczństwa współczesnych samochodów to jedno z najważniejszych osiągnięć, które zawdzięczamy tworzywom sztucznym.
  •  
  •  
  •