O branży dla branży

Spotkanie pod hasłem ”Polski przemysł tworzyw sztucznych – perspektywy, innowacje, wyzwania”, które odbyło się 16 kwietnia w Warszawie, to piąte już spotkanie branży tworzyw sztucznych organizowane przez Fundację PlasticsEurope Polska wraz z Polskim Związkiem Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Bogaty program tegorocznego spotkania obejmował dwie sesje, podczas których dyskutowano nad najważniejszymi obecnie dla polskiego przemysłu tworzyw zagadnieniami i wyzwaniami. Sesja przedpołudniowa poświęcona była m.in. kwestii innowacyjności polskiego przemysłu tworzyw sztucznych. Przedstawiciele przemysłu produkcji i przetwórstwa omówili aktualną sytuację branży, podkreślano również znaczenie pozytywnego wizerunku tworzyw, jako elementu mającego istotny wpływ na dalszy rozwój przemysłu tworzyw zarówno w Europie, jak i w Polsce. Wskazywano na potrzebę prowadzenia od najwcześniejszych lat edukacji na temat roli tworzyw we współczesnym świecie, zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy w Europie ogromny nacisk kładzie się na tzw. zieloną gospodarkę. Podkreślona została konieczność podejmowania wspólnych działań, mających na celu ochronę interesów całej branży.

W sesji popołudniowej omawiano, w jaki sposób można w pełni wykorzystać wartościowy surowiec, jakim są odpady tworzyw. Następnie poruszone zostały zagadnienia związane z ochroną konsumenta: specjaliści przedstawili m.in. wymagania rozporządzenia REACH z perspektywy przetwórcy i recyklera tworzyw oraz produkty alternatywne do stosowanych obecnie dodatków do tworzyw – ftalanów i środków uniepalniających. W kończącym spotkanie panelu dyskutowano m.in. na temat wpływu europejskich inicjatyw legislacyjnych na branżę.

 

W spotkaniu uczestniczyło 80 wiodących przedstawicieli branży – producentów, dystrybutorów i przetwórców tworzyw, jak również specjaliści z PlasticsEurope, EuPC - europejskiego stowarzyszenia przetwórców tworzyw, przedstawiciele administracji państwowej, instytutów naukowych oraz prasy branżowej. Wielką wartość spotkania stanowił aktywny udział administracji rządowej – Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki. Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, uczestniczący w panelu poświęconym innowacyjności polskiej branży tworzyw, przedstawił rządowy program na rzecz innowacji i przedsiębiorczości, natomiast w sesji poświęconej wyzwaniom związanym z zarzadzaniem odpadami tworzyw w Polsce, przedstawiciel Ministerstwa Środowiska komentując stan zaawansowania gospodarki odpadami tworzyw sztucznych wyraził poparcie dla elastycznego podejścia do kwestii hierarchii postępowania z odpadami.

Pobierz program konferencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że
  • Pasy bezpieczeństwa z wytrzymałych włókien poliamidowych lub poliestrowych
  • przyczyniają się do zmniejszenia liczby ofiar wypadków bardziej niż inne środki bezpieczeństwa
  •  
  •  
  •