Kajakiem przez Polskę 2013 - finał

Zakończona wczoraj w Szczecinie po blisko 1500 km spływu Dunajcem, Wisłą, Brdą, Notecią, Wartą i Odrą tegoroczna akcja „Recykling Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne. Kajakiem przez Polskę 2013” to proekologiczna inicjatywa edukacyjna, która porusza ważny problem zaśmiecenia środowiska wodnego. Zorganizowana już po raz trzeci wspólnie przez Fundację PlasticsEurope Polska i Dominika Dobrowolskiego, wrocławskiego podróżnika i ekologa, akcja zwraca jednocześnie uwagę na konieczność właściwego postępowania z wartościowymi odpadami, takimi jak odpady tworzyw sztucznych. Podczas trzytygodniowego spływu odbyło się kilkanaście spotkań z lokalnymi społecznościami i samorządami, a specjalne spotkania z mediami odbyły się m.in. w Tarnowie, Puławach, Warszawie, Włocławku, Toruniu, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie.

Tegoroczny Recykling Rejs był okazją do obserwacji i zebrania pierwszych opinii po wprowadzeniu dużych zmian w polskiej gospodarce odpadami, zwanymi przez niektórych „rewolucją śmieciową”. Przede wszystkim zauważyć można większe zaangażowanie społeczności lokalnych i zainteresowanie tematem zagospodarowania odpadów. Na całej trasie widać było liczne przykłady dobrze zorganizowanej gospodarki odpadami, ale także typowe dla okresu przejściowego niedociągnięcia i sytuacje, gdy np. zbyt rzadko odbierane śmieci przez dłuższy czas pozostają w środowisku.

Jednocześnie towarzysząca zmianom w prawie gorąca dyskusja przyczyniła się do zwiększenia wiedzy o odpadach i świadomości ekologicznej mieszkańców. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że odpady to nie tylko „śmieci”, które trzeba wyrzucić i o nich zapomnieć, ale również, że prawidłowe ich zagospodarowanie i wykorzystanie zawartej w nich wartości to nasza powinność nie tylko w stosunku do środowiska, ale i wobec przyszłych pokoleń.
Komunikat prasowy – Finał Akcji Recykling Rejs 2013
Przebieg i podsumowanie akcji w zakładce centrum prasowe oraz na: www.recykling-rejs.pl

Czy wiesz, że
  • Nie wszystkie biopochodne tworzywa są biodegradowalne (przykład: bioPE),
  • a z kolei biodegradowalne tworzywa nie zawsze są produkowane z surowców odnawialnych i często mogą być produkowane z surwców kopalnych (przykład: biodegradowalne poliestry)
  •  
  •  
  •