Forum RECY-PLAST nabiera tempa

Forum dyskusyjne RECY-PLAST jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie przedstawicieli branży recyklingu odpadów tworzyw sztucznych na tego typu spotkania i dyskusje, integrujące branżę. W drugim spotkaniu zorganizowanym przez Fundację PlasticsEurope Polska we współpracy z firmą doradczą Genplast w dniach 5-6 grudnia w Serocku uczestniczyło prawie czterdziestu przedstawicieli firm zajmujących recyklingiem odpadów tworzyw sztucznych, firm dostarczających nowoczesne technologie sortowania i recyklingu oraz przedstawiciele nauki i organizacji pozarządowych.

Tym razem uczestnicy spotkania dzielili się pierwszymi doświadczeniami po wejściu w życie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz dyskutowali o sposobach i szansach zwiększenia w Polsce poziomów recyklingu a także o barierach blokujących rozwój odzysku odpadów tworzyw sztucznych. Wygłoszone referaty dotyczyły m.in. aktualnego stanu branży tworzyw sztucznych, otoczenia biznesowo-prawnego branży recyklingu tworzyw sztucznych, funkcjonowania systemu RECOVINYL jako przykładu efektywnego i certyfikowanego recyklingu odpadów z PVC. Zaprezentowano także nowoczesne technologie sortowania a także omówiono aktualne i oczekiwane zmiany w prawodawstwie dotyczącym gospodarki odpadami, ekonomiczne aspekty recyklingu oraz współpracę świata nauki z branżą recyklingu.
Prezentacje te posłużyły za podstawę bardzo ożywionych dyskusji panelowych, w których wskazywano m.in. na to, że pierwsze miesiące działania nowego prawa o zagospodarowaniu odpadów komunalnych przyniosły z jednej strony zwiększenie ilości odbieranych odpadów, ale jednocześnie ograniczenie dostępności i jakości strumienia odpadów tworzyw sztucznych. Wśród innych poruszanych tematów znalazło się ograniczone finansowanie branży recyklingu w wyniku nieprawidłowo zorganizowanego systemu organizacji odzysku w Polsce. W dyskusjach podnoszono także konieczność skutecznej egzekucji prawa odpadowego, wraz z wprowadzaniem mechanizmów sprzyjających odchodzeniu od składowania odpadów, takich jak np. wprowadzenie zakazu składowania odpadów wysokokalorycznych czy szybkie i konsekwentne podnoszenie opłat za składowanie odpadów.

Uczestnicy zadeklarowali zorganizowanie kolejnego spotkania RECY-PLAST w pierwszym kwartale 2014 oraz wyłonili ze swojego grona grupę inicjatywną, której zadaniem będzie przygotowanie propozycji formalnego zorganizowania się branży recyklingu odpadów tworzyw sztucznych.
Pełny komunikat prasowy


 

Czy wiesz, że
  • Ponad 50% wszystkich artykułów medycznych na świecie jest zrobiona z tworzyw
  •  
  •  
  •