Wyzwania dla branży tworzyw związane ze standaryzacją

Standaryzacja zaczyna mieć coraz większy wpływ na działalność branży tworzyw sztucznych. Zagadnieniom tym poświęcone było  spotkanie robocze, zorganizowane przez PlasticsEurope pod koniec stycznia br. na którym  przedstawiciele przemysłu tworzyw sztucznych wspólnie z ekspertami z urzędów odpowiedzialnych za standaryzację dyskutowali i analizowali obecne wyzwania branży związane ze standaryzacją. Jako najważniejsze wskazano następujące zagadnienia:

·         Ślad węglowy

·         Zrównoważone użycie w budownictwie

·         Wyroby budowlane przeznaczone do kontaktu z wodą pitną

·         Bezpieczeństwo pożarowe

·         Odzysk odpadów opakowaniowych

Działania PlasticsEurope w tych obszarach będą kontynuowane z uwzględnieniem wszelkich  potrzeb przemysłu. Kluczowe będzie tu pogodzenie wymogów standaryzacji z zachowaniem możliwości wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju branży.

Więcej informacji: juan.ruiz@plasticseurope.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  •  
  •