Wyłoniony zwycięzca debaty finałowej 3. edycji Parlamentu Młodzieży


Svetoslav Kostov, zwycięzca europejskiego finału Parlamentu Młodzieży organizowanego przez PlasticsEurope

Zwycięzcą debaty finałowej Parlamentu Młodzieży, która odbyła się w Rzymie
16 marca, został bułgarski uczeń, Svetoslav Kostov. Podczas debaty młodzi ludzie z różnych krajów Europy prezentowali argumenty o korzystnej roli tworzyw w zrównoważonym rozwoju, bądź przedstawiali argumentację przeciwną, a zadaniem międzynarodowego Jury złożonego z polityków, specjalistów i dziennikarzy, było wyłonienie najlepszego mówcy spośród uczestników.

Debatę w Rzymie otworzył Francesco Ferrante, członek włoskiego Senatu, który podkreślił korzyści ekonomiczne i dla środowiska, jakie daje przemysł tworzyw sztucznych, a także wspomniał o odpowiedzialności producentów tworzyw za przyszłość i rozwój. Następnie dwóch mówców wygłosiło mowy wprowadzające do debaty: Dr. Onno Gross, z organizacji Deep Wave w imieniu frakcji przeciw, a w imieniu frakcji za - Giuseppe Lo Faso, z firmy Polimeri Europa.

W europejskim finale trzeciej edycji Parlamentu Młodzieży wzięło udział 50 uczniów, wybranych w debatach krajowych spośród 500 uczestników z różnych krajów europejskich. Wilfried Haensel, Dyrektor Zarządzający PlasticsEurope podkreślił "Chcemy zwiększyć zainteresowanie młodych ludzi tak ważnymi kwestiami, jak zmiany klimatyczne, rozwój nowych technologii pozyskiwania energii, a także fundamentalna rola tworzyw w rozwoju cywilizacyjnym. Ta paneuropejska debata to dobry przykład edukacji młodzieży do głębszego i bardziej krytycznego spojrzenia na te ważne zagadnienia.”

Podczas debaty uczniowie przedstawili wiele interesujących argumentów dotyczących tworzyw sztucznych, zarówno jako argumenty przeciw, jaki i za. Na przykład wskazywano na problem zaśmiecania i słabe systemy zagospodarowania odpadów,  a także na konieczność opracowania nowych materiałów, które będzie można łatwo poddawać recyklingowi, bądź też biodegradowalnych. Wskazywano również na ewentualny negatywny wpływ, jako mogą mieć na produkowaną żywność niezagospodarowane odpady tworzyw pozostające w środowisku.

Z drugiej strony podkreślano, że zasadniczą rolę w minimalizowaniu oddziaływania tworzyw na środowisko odgrywa odpowiedzialne postępowanie ich użytkowników. Podkreślano również ogromną rolę tworzyw w rozwoju innowacji oraz zastosowań proekologicznych, jak na przykład izolacja, turbiny wiatrowe, czy samochody przyjazne dla środowiska.

  •  
  •  
  •