LCA - narzędziem do osiągnięcia zrównoważonej produkcji i konsumpcji w Europie


PlasticsEurope we współpracy z „Magazynem Parlamentarnym” zorganizowało 10 października w Parlamencie Europejskim spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystaniem oceny cyklu życia (LCA) do osiągnięcia zrównoważonej konsumpcji i produkcji w Europie. Gospodarzem spotkania zatytułowanego „Life Cycle Assessment (LCA): the future for improved sustainability in Europe?” był poseł do Parlamentu Europejskiego, Bas Eickhout, z holenderskiej partii Zielonych.

W dyskusji brało udział ponad 60 uczestników reprezentujących Komisję Europejską oraz różne stowarzyszenia branżowe, wśród nich Michele Galatola z DG ds. Środowiska oraz Rana Pant z JRC -IES (Joint Research Centre  - Institute for Environment and Sustainability), który przedstawił projekt PEF  - (Environmental Footprint of Product – Ślad Środowiskowy Produktu).

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope ma długoletni wkład w promowanie tzw. myślenia w kategoriach cyklu życia produktu (Life Cycle Thinking). Stowarzyszenie gromadzi dane dotyczące wpływu polimerów na środowisko naturalne od lat 90. Dane te wraz z przejrzystą metodyką są dostępne na stronie PlasticsEurope: http://www.plasticseurope.org/plastics-sustainability/eco-profiles.aspx

PlasticsEurope jest również członkiem inicjatywy LCA UNEP-SETAC(*), której zadaniem jest „powszechne wykorzystanie naukowej Oceny Cyklu Życia w praktyce przemysłowej i rynkowej”. Stowarzyszenie brało także udział w pilotażowym projekcie Komisji Europejskiej PEF. 

PlasticsEurope wspiera kierunek działań legislacyjnych, które są oparte na zharmonizowanej wielokryteriowej metodyce oceny produktów w całym cyklu życia i wspiera dobrowolne inicjatywy organów administracji i producentów w tym zakresie. Umożliwi to stworzenie spójnej międzynarodowej bazy danych oraz udoskonalenie Zasad Kategorii Produktu (Product Category Rules).

Stowarzyszenie uważa, że najkorzystniejsze będzie zintegrowanie dostępnych kompleksowych kryteriów i opracowanie uproszczonych narzędzi oceny. Będzie to wymagać zaangażowania wszystkich uczestników łańcucha dostaw oraz zapewnienia, aby informacje uzyskane w wyniku przeprowadzania LCA oraz myślenia w kategoriach życia produktu były dostępne i zrozumiałe dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

 


(*) UNEP - SETAC: United Nation Environmental Program - Society of Environmental Toxicology and Chemistry (Program Środowiskowy ONZ - Towarzystwo Toksykologii i Chemii Środowiskowej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że
  • Zwiększenie bezpieczństwa współczesnych samochodów to jedno z najważniejszych osiągnięć, które zawdzięczamy tworzywom sztucznym.
  •  
  •  
  •