Europejska branża tworzyw - spotkanie na szczycie PolyTalk 2012

Tegoroczne spotkanie na szczycie europejskiej branży tworzyw sztucznych, na które do Wiesbaden w Niemczech przybyło ponad 200 uczestników odniosło ogromny sukces. Ta odbywająca się pod hasłem "Plastics – An Intriguing Love Story?” dwudniowa konferencja zgromadziła licznych przedstawicieli przemysłu, sceny politycznej, środowisk naukowych, mediów oraz młodzieży.

Kulminacyjnym elementem spotkania budząca sprzeczne emocje debata na temat obaw związanych z tworzywami sztucznymi w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście stosowania „zasady przezorności” (precautionary principle).

Uczestnicy dyskusji podczas PolyTalk (od lewej do prawej): Dr Martin Brudermüller, Susan Freinkel, Dr Janez Potočnik, Laura Shields (moderator), Axel Singhofen, Dr Elke Anklam.

Omawiając przyszłość przemysłu tworzyw sztucznych w Europie Sir Jonathon Porritt, były doradca do spraw zrównoważonego rozwoju premiera Tony Blaira oraz założyciel organizacji „Forum for the Future” zaprezentował punkt widzenia eksperta określając przemysł tworzyw sztucznych jako „źródło ogromnego potencjału w zakresie zrównoważonego rozwoju”.

Pełna informacja prasowa

Materiały filmowe i zdjęcia wkrótce na stronie http://www.polytalk.eu/


Czy wiesz, że
  • PlasticsEurope wzywa do weliminowania recyklowalnych i wysokokalorycznych odpadów ze skladowisk do roku 2020.
  •  
  •  
  •