Doroczny raport o sytuacji w branży "Fakty 2011" już dostępny

Pomimo stałego wzrostu europejski przemysł tworzyw sztucznych traci na światowym rynku pozycję lidera na rzecz Chin

Czy przemysł tworzyw sztucznych odczuwa skutki kryzysu finansów europejskich i jego wpływu na gospodarkę? W dorocznym raporcie na temat sytuacji branży organizacje PlasticsEurope, EuPC, EuPR i EPRO przedstawiają swoją ocenę kondycji przemysłu w 2010r. Po załamaniu produkcji w 2008 roku przemysł tworzyw sztucznych kontynuuje proces wychodzenia z kryzysu - w 2010 wyprodukowano 265 mln ton tworzyw, odnotowując 6% wzrost produkcji w stosunku do roku poprzedniego, wraz z zadawalającym wzrostem obrotów branży oraz optymistycznymi postępami w dziedzinie recyklingu i odzysku energii. Wynikom tym towarzyszą jednak mniej pozytywne fakty - w roku 2010 nastąpił spadek zatrudnienia o 2%, spowodowany zamykaniem fabryk oraz utraceniem przez Europę na rzecz Chin pozycji światowego lidera w produkcji tworzyw sztucznych. W pierwszej połowie 2011 roku pojawiły się kolejne niepokojące symptomy. „W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2011 obserwowaliśmy spowolnienie wzrostu produkcji ze względu na ograniczenie inwestycji i niepewność wzrostu ekonomicznego. Z ustabilizowanym poziomem eksportu oraz wzrastającym importem zapowiada się także zmniejszenie nadwyżki handlowej w porównaniu z rokiem 2010” powiedział Claus-Jürgen Simon, Menedżer ds. analiz rynkowych i gospodarczych w PlasticsEurope.

Pełny raport Tworzywa – Fakty 2011 w języku polskim

  •  
  •  
  •