Inicjatywa światowego przemysłu tworzyw sztucznych ws śmieci w wodach morskich

Z inicjatywy europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych i w porozumieniu organizacjami przemysłu tworzyw sztucznych z całego świata powstała „Wspólna Deklaracja w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego”, która została podpisana wczoraj na Hawajach, podczas 5 Międzynarodowej Konferencji na temat zaśmiecenia wód morskich
(5. International Marine Debris Conference).

Deklaracja zawiera listę określonych celów i działań przemysłu tworzyw sztucznych i wzywa do ścisłej współpracy wśród szerokiego grona zainteresowanych stron, w celu osiągnięcia znaczącego postępu w ograniczaniu szkód w środowisku morskim.

Mając świadomość, że przyczyny zanieczyszczenia środowiska morskiego są bardzo złożone i jest ich bardzo wiele oraz że problem nie może zostać rozwiązany samodzielnie przez jedną tylko zainteresowaną grupę, europejski przemysł tworzyw sztucznych jest zdecydowany prowadzić skoordynowane działania w tej sprawie, które angażować będą wiele zainteresowanych stron zarówno w skali europejskiej, jak i światowej.

Informacja prasowa
Więcej informacji

  •  
  •  
  •