O zakazie BPA w butelkach dla dzieci

Stowarzyszenie PlasticsEurope zwróciło uwagę na decyzję przyjętą przez Komisję Europejską, zakazującą stosowania butelek dla dzieci produkowanych z poliwęglanu wytwarzanego na bazie na bisfenolu A. PlasticsEurope wyraża zaniepokojenie uzasadnieniem przyjętym do podjęcia takiej decyzji, która nie jest poparta żadnymi dowodami naukowymi. Jest ponadto sprzeczna z najbardziej aktualnymi zaleceniami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. W związku z powyższym PlasticsEurope zdecydowanie popiera i potwierdza konieczność prowadzenia procesu decyzyjnego na podstawie oceny ryzyka opartej na faktach i dowodach naukowych - dla dobra użytkownika, przemysłu europejskiego oraz całego społeczeństwa - co jest szczególnie ważne, gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo wyrobu.

 

Więcej informacji na stronie http://www.bisphenol-a-europe.org/


 

  •  
  •  
  •